vv Overzicht Weblog Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

vv

020-6898806

Regelcentrum van de Bijstandsbond op internet. Bel ons voor meer informatie. Wij geven adviezen voor iedereen in Nederland. Ook over UWV-kwesties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten van de Bijstandsbond op internet. De Bijstandsbond is een ongesubsidieerde onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en ervaringsdeskundigen. Op ons spreekuur en bij acties halen wij lotgenoten uit de problemen. Steun ons met een kleine financiële bijdrage. http://bijstandsbond.amsterdam


Nieuws

Bijeenkomst over de problemen van het UWV

In Nieuwsuur TV van 10 februari kwamen de problemen met het UWV aan de orde. Twee verzekeringsartsen zeiden, dat er een groot tekort is aan verzekeringsartsen, en dat er daardoor grote achterstanden zijn in de herkeuring van arbeidsongeschikten en dat daardoor velen onterecht een arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden hebben. Op ongenuanceerde wijze werd gesteld, dat velen misbruik maken van die regelingen omdat ze eigenlijk arbeidsgeschikt zijn.

Wij kennen het UWV van een heel andere kant. Om daarover te praten en over wat tegen de hetze te doen door een tegengeluid te laten horen organiseert de Bijstandsbond een discussiebijeenkomst op woensdag 20 februari om 14.00 uur ‘s middags. Ervaringsdeskundigen zullen hun kant van het verhaal laten horen. De bijeenkomst is in het Dijktheater, Da Costakade 162 in Amsterdam. Tramlijnen 7 en 17. U kunt komen met uw klachten en verhalen over het UWV en we geven informatie en tips hoe hiermee om te gaan. Lees hier een beschouwing over de nieuwe hetze tegen arbeidsongeschikten....

Belastingproblemen

De Bijstandsbond gaat haar activiteiten uitbreiden. Vanaf nu behandelen wij ook belastingproblemen. Het nieuwe jaar is weer begonnen en velen moeten een belastingformulier invullen. Dat kan vanaf nu ook bij de Bijstandsbond Voor leden is de service gratis. Het lidmaatschap van de Bijstandsbond kost 17 euro per jaar. Voor niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Wij doen geen belastingzaken voor ZZP-ers die een boekhouding hebben en mensen met een eigen huis.

Bijeenkomst van de Bijstandsbond over de gemeentebelasting problemen in Amsterdam

Bij de Bijstandsbond komen veel klachten binnen over de gemeentebelastingen. De regels voor kwijtschelding zijn veel te streng, mensen moeten soms een waslijst aan documenten inleveren, de communicatie met de dienst verloopt stroef, er raken documenten zoek en er zijn grote achterstanden bij de aanvragen voor kwijtschelding. Hierover organiseert de Bijstandsbond een bijeenkomst op 13 februari 2019 in het Dijktheater te Amsterdam. Da Costakade 160. (Oud West) Tramlijnen 7 en 17. De bijeenkomst begint om 20.00 uur 's avonds. De Bijstandsbond wil zoveel mogelijk klachten verzamelen-zowel van de burgers zelf als van intermediairs- om een zwartboek samen te stellen waarmee wij de verantwoordelijke wethouder van financiën zullen konfronteren. Nadere toelichting....

Belastingen en teruggave voor mensen die voor het eerst AOW krijgen

Als je in de loop van het jaar AOW gerechtigd wordt, kun je veel terugkrijgen van de belasting. Bij het inkomen dat je in het belastingjaar had voor je AOW kreeg wordt geen rekening gehouden met de ouderenkortingen en het lage ouderentarief waar je recht op hebt als je AOW krijgt. Maar als je belastingaangifte doet heb je recht op toepassing van de ouderenkortingen en het lage belastingtarief voor AOW-ers over het hele jaar. Dus dan krijg je geld terug.

Het hangt ervan af wanneer je in de loop van het jaar AOW krijgt hoeveel je terugkrijgt. Januari is ongunstig, weinig terug, december gunstig, veel terug. Je kunt het belastingformulier ook invullen met terugwerkende kracht. Je kunt nog tot 5 jaar terug belasting terugkrijgen. Dus mensen die na 2013 AOW kregen kunnen de belasring alsnog terugvragen.

Bijverdienen naast je uitkering

In dit artikel vindt u informatie over de aantallen Amsterdamse bijstandsgerechtigden die in deeltijd werken en de aantallen mensen die meedoen aan een experiment op dat gebied. Aan het eind een beschouwing over de Participatiewet als smeermiddel op de arbeidsmarkt. Lees meer....Er is ook een artikel verschenen over deze problematiek in Het Parool. Lees meer....
De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van mensen met een laag inkomen. De vereniging bestaat al meer dan 40 jaar en in die tijd zijn vele mensen geholpen op het spreekuur en hebben wij acties gevoerd voor de belangen van mensen met een laag inkomen. Wij zijn in Amsterdam gevestigd, maar wij werken landelijk. Als u meer wilt weten over de Bijstandsbond kunt u de introductie raadplegen. Introductie Bijstandsbond

spreekuur

De Bijstandsbond heeft een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur in Amsterdam. Vanaf 13.00 uur is een advocaat aanwezig.

Bel ons op 020-6898806

Wanneer dat noodzakelijk is, gaan wij mee naar spannende gesprekken met reintegratie-consulenten, keuringsartsen of WPI-functionarissen. U kunt vrij binnenlopen zonder een afspraak te maken. Het bezoekadres is Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 17, 3 en 10. Wij nemen alle tijd voor gesprekken met u. U hoeft nooit lang op het inloopspreekuur te wachten, want er zijn voldoende medewerkers.


De Bijstandsbond is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020-6898806 en onder 020-6181815. Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. Hebt u vragen, opmerkingen of een conflict met de uitkerende instantie dan kunt u ook een email sturen aan info@bijstandsbond.org Hebt u meer ingewikkelde spreekuurvragen dan kunt u ook een email sturen naar dit adres of naar info@vhmadvocaten.nl Ons postadres voor het sturen van brieven of andere papieren is: Bijstandsbond- Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam.

Lid worden

De Bijstandsbond heeft geen structurele subsidie van de overheid. U kunt lid worden van de Bijstandsbond en ons op die manier steunen. Het lidmaatschapsgeld kost 17 euro per jaar, maar kleinere bijdragen zijn welkom. U wordt dan toch ingeschreven als lid. Als lid hebt u verschillende voordelen. Zo zijn de brochures die de Bijstandsbond uitgeeft en andere publicaties gratis en ontvangt u af en toe per post of via de mailinglijst informatie. U kunt ook rechtstreeks een bedrag storten op rekening ledengiro IBAN NL22 INGB 0004 5548 41. Vermeld wel uw adres, anders kunnen wij u niet als lid registreren. De Bijstandsbond verkoopt antiquarische brochures die voor de leden gratis zijn. Sommige brochures zijn sowieso gratis. U kunt ons aanbod bekijken op Boekwinkeltjes.nl

Petitie tegen de kostendelersnorm

De Bijstandsbond heeft samen met anderen het initiatief genomen voor een petitie tegen de kostndelersnorm, waardoor uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet (bijstand) worden getroffen. De kostendelersnorm betekent dat als je een woning deelt met meer volwassenen, je bijstandsuitkering verlaagd. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager de uitkering. Mantelzorgers en bijvoorbeeld bij familie inwonende bijstandsvrouwen met kinderen worden sterk door de kostendelersnorm getroffen en gestraft voor hun solidariteit. De kostendelersnorm moet van tafel! Vindt u ook dat de kostendelersnorm moet worden ingetrokken?. Teken de petitie! Wat de Bijstandsbond heeft gedaan om in ieder geval in de uitvoeringspraktijk de kostendelersnorm soepel toegepast te krijgen kunt u lezen op onze weblog

(onaangekondigde) huisbezoeken

De Bijstandsbond heeft vanaf 2004 actie gevoerd tegen de (onaangekondigde) huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden en mensen met andere uitkeringen en AOW. Een weerslag van die activiteiten vindt u op deze pagina's.

Crowdfunding campagne

De Bijstandsbond is ook een crowdfunding campagne begonnen. Mensen die geen lid willen worden maar ons wel willen steunen kunnen een eemalige bijdrage doen. Maar je kunt op deze wijze ook je lidmaatschapsgeld betalen. Je kunt bijvoorbeeld betalen met Paypal. De totale pagina van de Bijstandsbond bij de crowdfunding campagne vind je op de crowdfunding pagina
De Bijstandsbond heeft de ANBI status. Daarvoor dienen de cijfers van de organisatie op internet gepubliceerd te worden. De jaarcijfers van de Bijstandsbond kunt u hier vinden.

Overlevingsgids voor mensen met een laag inkomen

De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor de lancering van de overlevingsgids voor de minima, een verwijssysteem voor mensen met een minimaal inkomen of geen inkomen die problemen hebben op het gebied van schulden, huisvesting, werk, belastingen, het bureaucratisch systeem, dakloosheid, privacy en huisbezoeken, etc. Website is vooral ontwikkeld voor mobiele telefoons. Maar kan ook bekeken worden op de computer en op tablets. U kunt de website vinden op overlevingsgids.net
vv

Weblogs met nieuws, commentaren en anayses

Ook hebben wij een weblog waarop regelmatig nieuwsberichten en commentaren verschijnen. Weblog Bijstandsbond
De Bijstandsbond had alleen of in samenwerking met anderen naast allerlei andere acties op het gebied van o.a. inkomesnverbetering twee belangrijke speerpunten bij haar activiteiten: de huisbezoeken van uitkeringsgerechtigden en het gedwongen werken met behoud van uitkering, door ons 'dwangarbeid' genoemd. Wat de acties tegen de doorgeslagen controles en de huisbezoeken betreft voerden wij het afgelopen decennium actie. In de jaren 2005/2006 is van de toenmalige acties een website gemaakt die nog steeds in de lucht is. We hebben besloten de website toch op internet te houden vanwege de inventarisatie van argumenten tegen de huisbezoeken die nog steeds actueel zijn. Actueel nieuws over de controlemaatschappij, controleurs en handhavers, huisbezoeken, buurtonderzoek en koppeling van databanken vindt u op de weblog van de Bijstandsbond. oude website over de acties tegen de huisbezoeken. Wat de acties in verband met dwangarbeid betreft in Amsterdam is enige jaren geleden samen met anderen het actiecomité Dwangarbeidnee opgericht dat een eigen weblog heeft op http://dwangarbeidnee.nl

sociale media

De Bijstandsbond is ook te vinden op verschillende sociale media. Daar worden ook regelmatig opmerkingen en berichten of verwijzingen geplaatst. Als je de paginaś van de Bijstandsbond op diverse sociale media wilt bekijken kun je op de button met keuzemenu hieronder klikken.

Klik op de knop om te zien op welke sociale media de Bijstandsbond zitMultiloog bijeenkomsten

Periodiek worden bij de Bijstandsbond op kantoor en op andere plaatsen multiloog bijeenkomsten gehouden. De multiloog bijeenkomsten bij de Bijstandsbond zijn meestal op woensdag van 14.00 uur-16.00 uur.

De multiloog wordt meestal geleid door Heinz Molders van de stichting IPC/INCA Projectbureau te Amsterdam. Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat je ook op je hart hebt, je kunt ermee komen. We gaan in de multiloog onderwerpen behandelen als: omgaan met de klantmanager van Werk Participatie en Inkomen, meer in het algemeen omgaan met bureaucratisch denken van allerlei functionarissen van belastingdienst en gemeente, problemen met buren zoals geluidsoverlast of onveiligheid, de eigen administratie, schulden, werk of werkloosheid, vrijwilligerswerk, stress, etc. Op deze pagina vindt u meer over de multiloogbijeenkomsten