Bijstandsbond

Overzicht Weblog Contact wie zijn wij spreekuur lid worden activiteiten

Nieuws van de Bijstandsbond

vv

020-6898806

Wij geven adviezen voor iedereen in Nederland. Ook over UWV-kwesties

De Bijstandsbond is een ongesubsidieerde onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en ervaringsdeskundigen. Op ons spreekuur en bij acties halen wij lotgenoten uit de problemen. Steun ons met een kleine financiële bijdrage. http://bijstandsbond.amsterdam

Belastingproblemen

vv De Bijstandsbond gaat haar activiteiten uitbreiden. Vanaf nu behandelen wij ook belastingproblemen. Het nieuwe jaar is weer begonnen en velen moeten een belastingformulier invullen. Dat kan vanaf nu ook bij de Bijstandsbond Voor leden is de service gratis. Het lidmaatschap van de Bijstandsbond kost 17 euro per jaar. Voor niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Wij doen geen belastingzaken voor ZZP-ers die een boekhouding hebben en mensen met een eigen huis. Nadere toelichting....

spreekuur

vv De Bijstandsbond heeft een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur in Amsterdam. Vanaf 13.00 uur is een advocaat aanwezig.

Bel ons op 020-6898806

Wanneer dat noodzakelijk is, gaan wij mee naar spannende gesprekken met reintegratie-consulenten, keuringsartsen of WPI-functionarissen. U kunt vrij binnenlopen zonder een afspraak te maken. Het bezoekadres is Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 17, 3 en 10. Wij nemen alle tijd voor gesprekken met u. U hoeft nooit lang op het inloopspreekuur te wachten, want er zijn voldoende medewerkers.


vv De Bijstandsbond is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020-6898806 en onder 020-6181815. Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. Hebt u vragen, opmerkingen of een conflict met de uitkerende instantie dan kunt u ook een email sturen aan info@bijstandsbond.org Hebt u meer ingewikkelde spreekuurvragen dan kunt u ook een email sturen naar dit adres of naar info@vhmadvocaten.nl Ons postadres voor het sturen van brieven of andere papieren is: Bijstandsbond- Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam.

De overlevingsgids voor de minima

vv De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor de lancering van de overlevingsgids voor de minima, een verwijssysteem voor mensen met een minimaal inkomen of geen inkomen die problemen hebben op het gebied van schulden, huisvesting, werk, belastingen, het bureaucratisch systeem, dakloosheid, privacy en huisbezoeken, etc. Website is vooral ontwikkeld voor mobiele telefoons. Maar kan ook bekeken worden op de computer en op tablets. U kunt de website vinden op overlevingsgids.net

vv

Belastingen en teruggave voor mensen die voor het eerst AOW krijgen

Als je in de loop van het jaar AOW gerechtigd wordt, kun je veel terugkrijgen van de belasting. Bij het inkomen dat je in het belastingjaar had voor je AOW kreeg wordt geen rekening gehouden met de ouderenkortingen en het lage ouderentarief waar je recht op hebt als je AOW krijgt. Maar als je belastingaangifte doet heb je recht op toepassing van de ouderenkortingen en het lage belastingtarief voor AOW-ers over het hele jaar. Dus dan krijg je geld terug.

Het hangt ervan af wanneer je in de loop van het jaar AOW krijgt hoeveel je terugkrijgt. Januari is ongunstig, weinig terug, december gunstig, veel terug. Je kunt het belastingformulier ook invullen met terugwerkende kracht. Je kunt nog tot 5 jaar terug belasting terugkrijgen. Dus mensen die na 2013 AOW kregen kunnen de belasring alsnog terugvragen.

Bijverdienen naast je uitkering

vv In dit artikel vindt u informatie over de aantallen Amsterdamse bijstandsgerechtigden die in deeltijd werken en de aantallen mensen die meedoen aan een experiment op dat gebied. Aan het eind een beschouwing over de Participatiewet als smeermiddel op de arbeidsmarkt. Lees meer....Er is ook een artikel verschenen over deze problematiek in Het Parool. Lees meer....In het Maandblad Uitkerings Gerechtigden MUG van april 2019 staat een uitebreide analyse van de problemen die je kunt tegenkomen als je werkt met een aanvullende bijstandsuitkering Lees hier het artikel....

Algemeen nieuws en tips

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Participatiewet en Ziektewet in verband met het breed offensief gepubliceerd.

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is daarom wenselijk wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en Ziektewet, zoals het vereenvoudigen en verbeteren van het instrument loonkostensubsidie en van passende ondersteuning aan belanghebbenden. Ook wordt bevorderd dat werken loont voor mensen die in deeltijd met behulp van loonkostensubsidie werken.

U bent van harte uitgenodigd via https://www.internetconsultatie.nl/participatiewet_breed_offensief uw reactie op het wijzigingsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 4 juni 2019.

De rijken en de bureaucraten vormen een brede alliantie tegen kinderarmoede en de FNV neemt het initiatief voor een campagne voor verhoging van het minimumloon

www.veertien.nuvv

De afgelopen tijd waren er twee initiatieven om de armoede in Nederland nu eindelijk eens aan te pakken. Op dinsdag 26 maart presenteerde prinses Laurentien van het Huis van Oranje een nieuw initiatief: een brede alliantie van maatschappelijke organisaties en bedrijven die de kinderarmoede willen bestrijden.

Het tweede initiatief was de start van een campagne en de opbouw van een sociale beweging om het wettelijk minimumloon van 9,82 euro bij een 38-urige werkweek te verhogen naar 14 euro. De campagne ging zondagmiddag 14 april van start in Rotterdam Zuid. Demonstranten verzamelden zich op het Afrikaanderplein, middenin een van de armste wijken van ons land. Zij trokken naar de Kop van Zuid, waar ze een monument van het cijfer 14 onthulden nabij een bouwplaats waar het duurste appartement van Nederland zal worden gebouwd. De bouw gaat 15-20 miljoen euro kosten. Wat zijn de verschillen tussen de twee initiatieven en hoe kunnen ze samenwerken bij het streven naar verhoging van het minimumloon? Nadere toelichting....

Manifestatie Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting aan de vooravond van de Europese verkiezingen


vv Naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 26 mei organiseren het Europees netwerk van de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting, waarvan de Bijstandsbond deel uitmaakt en de Movement Nationale de Chomeurs et Precaires (MNCP) uit Frankrijk een manifestatie in Straatsburg op donderdag 9 mei 2019. De manifestatie wordt gehouden van 14.00 uur - 17.00 uur. Nadere toelichting....

Armoede, milieu en de rechtse regering

Zoals het er nu ligt is het klimaatakkoord en de maatregelen eromheen sociaal onrechtvaardig. Wij zijn bang dat de Centraal Planbureau plaatjes van de koopkracht niet kloppen en dat er groepen zijn die er in koopkracht veel meer op achteruit gaan dan het CPB suggereert. Met name de lage inkomens worden getroffen. Het CPB gaat uit van gemiddelden. De regering heeft aangekondigd dat ze compenserende maatregelen gaat nemen maar als de CPB cijfers het uitgangspunt zijn is dat onvoldoende. De kloof tussen arme en rijk moet worden verkleind, waarbij de rijken meer worden belast en de armen minder. Alleen dan is er voldoende draagvlak voor het klimaatakkoord. Lees meer....