Bijstandsbond

Overzicht Weblog Contact wie zijn wij spreekuur lid worden activiteiten

Nieuws van de Bijstandsbond

vv

020-6898806

Wij geven adviezen voor iedereen in Nederland. Ook over UWV-kwesties

De Bijstandsbond is een ongesubsidieerde onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en ervaringsdeskundigen. Op ons spreekuur en bij acties halen wij lotgenoten uit de problemen. Steun ons met een kleine financiële bijdrage. http://bijstandsbond.amsterdam

Belastingproblemen

vv De Bijstandsbond gaat haar activiteiten uitbreiden. Vanaf nu behandelen wij ook belastingproblemen. Het nieuwe jaar is weer begonnen en velen moeten een belastingformulier invullen. Dat kan vanaf nu ook bij de Bijstandsbond Voor leden is de service gratis. Het lidmaatschap van de Bijstandsbond kost 17 euro per jaar. Voor niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Wij doen geen belastingzaken voor ZZP-ers die een boekhouding hebben en mensen met een eigen huis. Nadere toelichting....

spreekuur

vv De Bijstandsbond heeft een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur in Amsterdam. Vanaf 13.00 uur is een advocaat aanwezig.

Bel ons op 020-6898806

Wanneer dat noodzakelijk is, gaan wij mee naar spannende gesprekken met reintegratie-consulenten, keuringsartsen of WPI-functionarissen. U kunt vrij binnenlopen zonder een afspraak te maken. Het bezoekadres is Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 17, 3 en 10. Wij nemen alle tijd voor gesprekken met u. U hoeft nooit lang op het inloopspreekuur te wachten, want er zijn voldoende medewerkers.


vv De Bijstandsbond is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020-6898806 en onder 020-6181815. Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. Hebt u vragen, opmerkingen of een conflict met de uitkerende instantie dan kunt u ook een email sturen aan info@bijstandsbond.org Hebt u meer ingewikkelde spreekuurvragen dan kunt u ook een email sturen naar dit adres of naar info@vhmadvocaten.nl Ons postadres voor het sturen van brieven of andere papieren is: Bijstandsbond- Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam.

De overlevingsgids voor de minima

vv De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor de lancering van de overlevingsgids voor de minima, een verwijssysteem voor mensen met een minimaal inkomen of geen inkomen die problemen hebben op het gebied van schulden, huisvesting, werk, belastingen, het bureaucratisch systeem, dakloosheid, privacy en huisbezoeken, etc. Website is vooral ontwikkeld voor mobiele telefoons. Maar kan ook bekeken worden op de computer en op tablets. U kunt de website vinden op overlevingsgids.net

vv

Belastingen en teruggave voor mensen die voor het eerst AOW krijgen

Als je in de loop van het jaar AOW gerechtigd wordt, kun je veel terugkrijgen van de belasting. Bij het inkomen dat je in het belastingjaar had voor je AOW kreeg wordt geen rekening gehouden met de ouderenkortingen en het lage ouderentarief waar je recht op hebt als je AOW krijgt. Maar als je belastingaangifte doet heb je recht op toepassing van de ouderenkortingen en het lage belastingtarief voor AOW-ers over het hele jaar. Dus dan krijg je geld terug.

Het hangt ervan af wanneer je in de loop van het jaar AOW krijgt hoeveel je terugkrijgt. Januari is ongunstig, weinig terug, december gunstig, veel terug. Je kunt het belastingformulier ook invullen met terugwerkende kracht. Je kunt nog tot 5 jaar terug belasting terugkrijgen. Dus mensen die na 2013 AOW kregen kunnen de belasring alsnog terugvragen.

Bijverdienen naast je uitkering

vv In dit artikel vindt u informatie over de aantallen Amsterdamse bijstandsgerechtigden die in deeltijd werken en de aantallen mensen die meedoen aan een experiment op dat gebied. Aan het eind een beschouwing over de Participatiewet als smeermiddel op de arbeidsmarkt. Lees meer....Er is ook een artikel verschenen over deze problematiek in Het Parool. Lees meer....

Algemeen nieuws en tips

Armoede, milieu en de rechtse regering

Zoals het er nu ligt is het klimaatakkoord en de maatregelen eromheen sociaal onrechtvaardig. Wij zijn bang dat de Centraal Planbureau plaatjes van de koopkracht niet kloppen en dat er groepen zijn die er in koopkracht veel meer op achteruit gaan dan het CPB suggereert. Met name de lage inkomens worden getroffen. Het CPB gaat uit van gemiddelden. De regering heeft aangekondigd dat ze compenserende maatregelen gaat nemen maar als de CPB cijfers het uitgangspunt zijn is dat onvoldoende. De kloof tussen arme en rijk moet worden verkleind, waarbij de rijken meer worden belast en de armen minder. Alleen dan is er voldoende draagvlak voor het klimaatakkoord. Lees meer....

Wereldwijd tegen racisme en fascisme

vv Binnenkort is er weer de internationale dag tegen racisme en fascisme. De Verenigde Naties riep de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid.

Sindsdien worden op en rond de datum van 21 maart overal in de wereld acties georganiseerd. In Nederland is er een landelijke demonstratie op 23 maart in Amsterdam. De demo begint op de Dam om 14.00 uur.

Op 16 maart en data eromheen worden bijeenkomsten en demonstraties georganiseerd in vele Europese steden, bijvoorbeeld Berlijn, Amsterdam, Athene, Barcelona, Glasgow, Londen, Praag, Warschau, Wenen en vele andere steden. In Duitsland gaan behalve in Berlijn mensen de straat op in Chemniz, Kiel, Frankfurt, Essen en vele andere steden. Ook in andere werelddelen voert men actie, zoals in de Verenigde Staten en Latijns Amerika. Zie voor de Duitse acties en verklaringen deze website

Hier is de internationale verklaring die opgesteld werd na discussie op 21 october 2018 bij de coordinerende Stand Up To Racism internationale conferentie in Londen. Zie deze website.

NEEM DEEL AAN DE LANDELIJKE ANTI_RACISME DEMONSTRATIE OP 23 MAART IN AMSTERDAM. De demo begint op de Dam om 14.00 uur.

KOM IN ACTIE ! vv Want overal in de wereld zijn rechts-populistische en extreem-rechtse partijen in opkomst. Zij proberen met verkiezingen hun macht te vergroten. In Nederland hebben we met de PVV en FvD twee partijen op de uiterst rechtse flank, die steeds steeds verder gaan in hun omarming van racistische denkbeelden. De gevestigde politiek gaat hier in mee door bijvoorbeeld vluchtelingen te gebruiken als zondebok voor een gebrek aan banen en betaalbare woningen.

Maar op 23 maart willen wij op straat een alternatief zichtbaar maken. Wij zijn met meer!

SLUIT JE AAN EN DEMONSTREER MEE!

Voor diversiteit en solidariteit, tegen elke vorm van racisme en discriminatie!

Voor een menselijk asielbeleid, tegen de wapenindustrie, oorlogspolitiek en klimaat- verandering!

Voor een sociaal en economisch rechtvaardig Nederland, tegen rechts-populisme en extreemrechts!