Bijstandsbond

Overzicht Weblog Contact wie zijn wij spreekuur lid worden activiteiten

Nieuws van de Bijstandsbond

vv

020-6898806

Wij geven adviezen voor iedereen in Nederland. Ook over UWV-kwesties

De Bijstandsbond is een ongesubsidieerde onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en ervaringsdeskundigen. Op ons spreekuur en bij acties halen wij lotgenoten uit de problemen. Steun ons met een kleine financiële bijdrage. http://bijstandsbond.amsterdam

Belastingproblemen

vv De Bijstandsbond gaat haar activiteiten uitbreiden. Vanaf nu behandelen wij ook belastingproblemen. Het nieuwe jaar is weer begonnen en velen moeten een belastingformulier invullen. Dat kan vanaf nu ook bij de Bijstandsbond Voor leden is de service gratis. Het lidmaatschap van de Bijstandsbond kost 17 euro per jaar. Voor niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Wij doen geen belastingzaken voor ZZP-ers die een boekhouding hebben en mensen met een eigen huis. Nadere toelichting....

spreekuur

vv De Bijstandsbond heeft een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur in Amsterdam. Vanaf 13.00 uur is een advocaat aanwezig.

Bel ons op 020-6898806

Wanneer dat noodzakelijk is, gaan wij mee naar spannende gesprekken met reintegratie-consulenten, keuringsartsen of WPI-functionarissen. U kunt vrij binnenlopen zonder een afspraak te maken. Het bezoekadres is Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 17, 3 en 10. Wij nemen alle tijd voor gesprekken met u. U hoeft nooit lang op het inloopspreekuur te wachten, want er zijn voldoende medewerkers.


vv De Bijstandsbond is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020-6898806 en onder 020-6181815. Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. Hebt u vragen, opmerkingen of een conflict met de uitkerende instantie dan kunt u ook een email sturen aan info@bijstandsbond.org Hebt u meer ingewikkelde spreekuurvragen dan kunt u ook een email sturen naar dit adres of naar info@vhmadvocaten.nl Ons postadres voor het sturen van brieven of andere papieren is: Bijstandsbond- Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam.

De overlevingsgids voor de minima

vv De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor de lancering van de overlevingsgids voor de minima, een verwijssysteem voor mensen met een minimaal inkomen of geen inkomen die problemen hebben op het gebied van schulden, huisvesting, werk, belastingen, het bureaucratisch systeem, dakloosheid, privacy en huisbezoeken, etc. Website is vooral ontwikkeld voor mobiele telefoons. Maar kan ook bekeken worden op de computer en op tablets. U kunt de website vinden op overlevingsgids.net

vv

Belastingen en teruggave voor mensen die voor het eerst AOW krijgen

Als je in de loop van het jaar AOW gerechtigd wordt, kun je veel terugkrijgen van de belasting. Bij het inkomen dat je in het belastingjaar had voor je AOW kreeg wordt geen rekening gehouden met de ouderenkortingen en het lage ouderentarief waar je recht op hebt als je AOW krijgt. Maar als je belastingaangifte doet heb je recht op toepassing van de ouderenkortingen en het lage belastingtarief voor AOW-ers over het hele jaar. Dus dan krijg je geld terug.

Het hangt ervan af wanneer je in de loop van het jaar AOW krijgt hoeveel je terugkrijgt. Januari is ongunstig, weinig terug, december gunstig, veel terug. Je kunt het belastingformulier ook invullen met terugwerkende kracht. Je kunt nog tot 5 jaar terug belasting terugkrijgen. Dus mensen die na 2013 AOW kregen kunnen de belasring alsnog terugvragen.

Bijverdienen naast je uitkering

vv In dit artikel vindt u informatie over de aantallen Amsterdamse bijstandsgerechtigden die in deeltijd werken en de aantallen mensen die meedoen aan een experiment op dat gebied. Aan het eind een beschouwing over de Participatiewet als smeermiddel op de arbeidsmarkt. Lees meer....Er is ook een artikel verschenen over deze problematiek in Het Parool. Lees meer....In het Maandblad Uitkerings Gerechtigden MUG van april 2019 staat een uitebreide analyse van de problemen die je kunt tegenkomen als je werkt met een aanvullende bijstandsuitkering Lees hier het artikel....

Algemeen nieuws en tips

De rijken en de bureaucraten vormen een brede alliantie tegen kinderarmoede en de FNV neemt het initiatief voor een campagne voor verhoging van het minimumloon

www.veertien.nuvv

De afgelopen tijd waren er twee initiatieven om de armoede in Nederland nu eindelijk eens aan te pakken. Op dinsdag 26 maart presenteerde prinses Laurentien van het Huis van Oranje een nieuw initiatief: een brede alliantie van maatschappelijke organisaties en bedrijven die de kinderarmoede willen bestrijden.

Het tweede initiatief was de start van een campagne en de opbouw van een sociale beweging om het wettelijk minimumloon van 9,82 euro bij een 38-urige werkweek te verhogen naar 14 euro. De campagne ging zondagmiddag 14 april van start in Rotterdam Zuid. Demonstranten verzamelden zich op het Afrikaanderplein, middenin een van de armste wijken van ons land. Zij trokken naar de Kop van Zuid, waar ze een monument van het cijfer 14 onthulden nabij een bouwplaats waar het duurste appartement van Nederland zal worden gebouwd. De bouw gaat 15-20 miljoen euro kosten. Wat zijn de verschillen tussen de twee initiatieven en hoe kunnen ze samenwerken bij het streven naar verhoging van het minimumloon? Nadere toelichting....

Manifestatie Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting aan de vooravond van de Europese verkiezingen


vv Naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 26 mei organiseren het Europees netwerk van de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting, waarvan de Bijstandsbond deel uitmaakt en de Movement Nationale de Chomeurs et Precaires (MNCP) uit Frankrijk een manifestatie in Straatsburg op donderdag 9 mei 2019. De manifestatie wordt gehouden van 14.00 uur - 17.00 uur. Nadere toelichting....

Armoede, milieu en de rechtse regering

Zoals het er nu ligt is het klimaatakkoord en de maatregelen eromheen sociaal onrechtvaardig. Wij zijn bang dat de Centraal Planbureau plaatjes van de koopkracht niet kloppen en dat er groepen zijn die er in koopkracht veel meer op achteruit gaan dan het CPB suggereert. Met name de lage inkomens worden getroffen. Het CPB gaat uit van gemiddelden. De regering heeft aangekondigd dat ze compenserende maatregelen gaat nemen maar als de CPB cijfers het uitgangspunt zijn is dat onvoldoende. De kloof tussen arme en rijk moet worden verkleind, waarbij de rijken meer worden belast en de armen minder. Alleen dan is er voldoende draagvlak voor het klimaatakkoord. Lees meer....

Oproep misstanden bij het in rekening brengen van verrichte diensten door instellingen te melden

Er bereiken de Bijstandsbond signalen dat verschillende instellingen zoals scholen, Regionale Opleidings Centra (ROC) en verzorgingstehuizen onterecht verrichte diensten in rekening brengen bij de cliënt of daarvoor een veel te hoog bedrag vragen.

Voorbeelden zijn ROC's die onterecht een factuur sturen naar leerlingen (vaak politieke vluhtelingen) die Nederlandse taallessen volgen of verzorgingstehuizen, die veel te hoge kosten voor bewassing in rekening brengen of waarbij ze voor die kosten een vergoeding (budget) krijgen op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Heb je ook zulke ervaringen, of weet je voorbeelden van dergelijke misstanden, meld het ons!

Bijstandsbond
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
020-6898806 (di en do van 11.00 uur-16.00 uur)
info@bijstandsbond.org

twitter @bijstbond

Facebook

invulformulier

Steek op 1 mei de Rode Vlag uit!

vv Enkele initiatiefnemers organiseren een actie waardoor op 1 mei in Amsterdam de Rode Vlag aan zo veel mogelijk gevels hangt en in de 1 mei demonstratie wordt meegedragen. De initiatiefnemers zijn allemaal georganiseerd en lid van een vakvereniging.

Zij willen dat 1 mei echt als dag van de arbeid wordt uitgedragen door een eeuwenlang symbool van deze strijd, de rode viag, op deze dag te laten wapperen. Als je geen geld hebt of er geen geld aan wilt uitgeven kun je zelf iets in elkaar knutselen, maar je kunt ook een vlag kopen.

Wat kun je bestellen? De Rode Vlag, voor 9 euro per stuk. Verder een houten viaggenstok (8 euro), vlaggenhouder (4 euro} en speciale draagbuis (3 euro, voor in de demonstratie). Je kunt zelf je pakket voor 1 mei samenstellen.

Hoe kun je bestellen? Het bedrag van je bestelling kun je overmaken op bankrekening NL19INGB 00083789 26 t.n.v. Rode Vlag. Vermeld bij de betaalopdracht ook je voorletters en achternaam, postcode en e-mailadres. Dan krijg je tijdig van ons een mailbericht terug met het adres in jouw buurt, waar je het bestelde kunt afhalen. Lees dit goed door en geef duidelijk aan wat je voor je geld bij ons wilt bestellen.

Verdere communicatie? Meer informatie vind je op onze website www.rodevlag1mei.nl en op Facebook: www. facebook.com/dagvandearbeid/

En je kunt mailen naar rodevlagasd@gmail.com, bijvoorbeeld als je wilt meehelpen met de organisatie van deze activiteit.

Rode Vlag: ook bij demonstraties !