vv Overzicht Weblog Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

vv

020-6898806

Regelcentrum van de Bijstandsbond op internet. Bel ons voor meer informatie. Wij geven adviezen voor iedereen in Nederland. Ook over UWV-kwesties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten van de Bijstandsbond op internet. De Bijstandsbond is een ongesubsidieerde onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en ervaringsdeskundigen. Op ons spreekuur en bij acties halen wij lotgenoten uit de problemen. Steun ons met een kleine financiële bijdrage. http://bijstandsbond.amsterdam


Nieuws

Nieuwjaarsborrel Bijstandsbond

Op 4 januari van 18.00 uur tot 21.00 uur organiseert de Bijstandsbond een nieuwjaarsborrel. Ondanks de in 2019 sterk stijgende prijzen o.a. van de energie en de dalende inkomsten op onze bankrekening gaan we met een hapje en een drankje met frisse moed het nieuwe jaar in, we blijven hopen op meer verzet van gele hesjes, waarvan de dragers zich dan wel moeten distantiëren van de in troebel water vissende rechtse en racistische bagger die over migranten, bijstandsgerechtigden, werklozen, homo’s en anderen wordt uitgestort. De nieuwjaarsborrel wordt gehouden in het Dijktheater. Da Costakade 160 in Amsterdam. Bereikbaar met de tramlijnen 7, 17, 3 en 19. Voor de passende muzikale omlijsting zorgt de muziekgroep ‘De Bietsers’ samengesteld uit bewoners van het ADM-terrein

Economen zijn slechte beslissers

Economen geven vaak slechte adviezen. Neem bijvoorbeeld de recente financiële crisis die dit jaar precies tien jaar geleden losbarstte en waarvan grote delen van de mensheid de nadelige gevolgen nog immer ondervinden. Het staat vast dat de meeste economen die crisis helemaal niet hebben zien aankomen. Why did no one see it coming?, vroeg de Britse koningin Elizabeth II aan het economenvolk van de prestigieuze London School of Economics. Dat was twee maanden na het bankroet van Lehmann Brothers, en ze wacht nog steeds op antwoord. Lees meer....

'Goed nieuws? En toch ontzettend boos'

Linda Lute uit Zaandam is enorm kwaad, zij schreef op persoonlijke titel haar verhaal. Ik kreeg tot mijn verbazing 7 december 2018 een brief in de bus van het CAK waarin stond dat mijn eigen bijdrage WMO per 1 januari 2019 nog maar 17,50 per 4 weken zal bedragen en dat dit per die datum voor iedereen die zorg of ondersteuning van de gemeente ontvangt hetzelfde zal zijn. Blijkbaar is dit 4 december door het kabinet zo besloten. Je zou zeggen, dat is toch goed nieuws, maar ik ben er ontzettend boos om. Lees meer....

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben. Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag 10 december 2018 publiceert.Lees meer....

De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van mensen met een laag inkomen. De vereniging bestaat al meer dan 40 jaar en in die tijd zijn vele mensen geholpen op het spreekuur en hebben wij acties gevoerd voor de belangen van mensen met een laag inkomen. Wij zijn in Amsterdam gevestigd, maar wij werken landelijk. Als u meer wilt weten over de Bijstandsbond kunt u de introductie raadplegen. Introductie Bijstandsbond

spreekuur

De Bijstandsbond heeft een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur in Amsterdam. Vanaf 13.00 uur is een advocaat aanwezig.

Bel ons op 020-6898806

Wanneer dat noodzakelijk is, gaan wij mee naar spannende gesprekken met reintegratie-consulenten, keuringsartsen of WPI-functionarissen. U kunt vrij binnenlopen zonder een afspraak te maken. Het bezoekadres is Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 17, 3 en 10. Wij nemen alle tijd voor gesprekken met u. U hoeft nooit lang op het inloopspreekuur te wachten, want er zijn voldoende medewerkers.


De Bijstandsbond is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020-6898806 en onder 020-6181815. Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. Hebt u vragen, opmerkingen of een conflict met de uitkerende instantie dan kunt u ook een email sturen aan info@bijstandsbond.org Hebt u meer ingewikkelde spreekuurvragen dan kunt u ook een email sturen naar dit adres of naar info@vhmadvocaten.nl Ons postadres voor het sturen van brieven of andere papieren is: Bijstandsbond- Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam.

Lid worden

De Bijstandsbond heeft geen structurele subsidie van de overheid. U kunt lid worden van de Bijstandsbond en ons op die manier steunen. Het lidmaatschapsgeld kost 17 euro per jaar, maar kleinere bijdragen zijn welkom. U wordt dan toch ingeschreven als lid. Als lid hebt u verschillende voordelen. Zo zijn de brochures die de Bijstandsbond uitgeeft en andere publicaties gratis en ontvangt u af en toe per post of via de mailinglijst informatie. U kunt ook rechtstreeks een bedrag storten op rekening ledengiro IBAN NL22 INGB 0004 5548 41. Vermeld wel uw adres, anders kunnen wij u niet als lid registreren. De Bijstandsbond verkoopt antiquarische brochures die voor de leden gratis zijn. Sommige brochures zijn sowieso gratis. U kunt ons aanbod bekijken op Boekwinkeltjes.nl

Petitie tegen de kostendelersnorm

De Bijstandsbond heeft samen met anderen het initiatief genomen voor een petitie tegen de kostndelersnorm, waardoor uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet (bijstand) worden getroffen. De kostendelersnorm betekent dat als je een woning deelt met meer volwassenen, je bijstandsuitkering verlaagd. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager de uitkering. Mantelzorgers en bijvoorbeeld bij familie inwonende bijstandsvrouwen met kinderen worden sterk door de kostendelersnorm getroffen en gestraft voor hun solidariteit. De kostendelersnorm moet van tafel! Vindt u ook dat de kostendelersnorm moet worden ingetrokken?. Teken de petitie! Wat de Bijstandsbond heeft gedaan om in ieder geval in de uitvoeringspraktijk de kostendelersnorm soepel toegepast te krijgen kunt u lezen op onze weblog

(onaangekondigde) huisbezoeken

De Bijstandsbond heeft vanaf 2004 actie gevoerd tegen de (onaangekondigde) huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden en mensen met andere uitkeringen en AOW. Een weerslag van die activiteiten vindt u op deze pagina's.

Crowdfunding campagne

De Bijstandsbond is ook een crowdfunding campagne begonnen. Mensen die geen lid willen worden maar ons wel willen steunen kunnen een eemalige bijdrage doen. Maar je kunt op deze wijze ook je lidmaatschapsgeld betalen. Je kunt bijvoorbeeld betalen met Paypal. De totale pagina van de Bijstandsbond bij de crowdfunding campagne vind je op de crowdfunding pagina
De Bijstandsbond heeft de ANBI status. Daarvoor dienen de cijfers van de organisatie op internet gepubliceerd te worden. De jaarcijfers van de Bijstandsbond kunt u hier vinden.

Overlevingsgids voor mensen met een laag inkomen

De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor de lancering van de overlevingsgids voor de minima, een verwijssysteem voor mensen met een minimaal inkomen of geen inkomen die problemen hebben op het gebied van schulden, huisvesting, werk, belastingen, het bureaucratisch systeem, dakloosheid, privacy en huisbezoeken, etc. Website is vooral ontwikkeld voor mobiele telefoons. Maar kan ook bekeken worden op de computer en op tablets. U kunt de website vinden op overlevingsgids.net
vv

Weblogs met nieuws, commentaren en anayses

Ook hebben wij een weblog waarop regelmatig nieuwsberichten en commentaren verschijnen. Weblog Bijstandsbond
De Bijstandsbond had alleen of in samenwerking met anderen naast allerlei andere acties op het gebied van o.a. inkomesnverbetering twee belangrijke speerpunten bij haar activiteiten: de huisbezoeken van uitkeringsgerechtigden en het gedwongen werken met behoud van uitkering, door ons 'dwangarbeid' genoemd. Wat de acties tegen de doorgeslagen controles en de huisbezoeken betreft voerden wij het afgelopen decennium actie. In de jaren 2005/2006 is van de toenmalige acties een website gemaakt die nog steeds in de lucht is. We hebben besloten de website toch op internet te houden vanwege de inventarisatie van argumenten tegen de huisbezoeken die nog steeds actueel zijn. Actueel nieuws over de controlemaatschappij, controleurs en handhavers, huisbezoeken, buurtonderzoek en koppeling van databanken vindt u op de weblog van de Bijstandsbond. oude website over de acties tegen de huisbezoeken. Wat de acties in verband met dwangarbeid betreft in Amsterdam is enige jaren geleden samen met anderen het actiecomité Dwangarbeidnee opgericht dat een eigen weblog heeft op http://dwangarbeidnee.nl

sociale media

De Bijstandsbond is ook te vinden op verschillende sociale media. Daar worden ook regelmatig opmerkingen en berichten of verwijzingen geplaatst. Als je de paginaś van de Bijstandsbond op diverse sociale media wilt bekijken kun je op de button met keuzemenu hieronder klikken.

Klik op de knop om te zien op welke sociale media de Bijstandsbond zitMultiloog bijeenkomsten

Periodiek worden bij de Bijstandsbond op kantoor en op andere plaatsen multiloog bijeenkomsten gehouden. De multiloog bijeenkomsten bij de Bijstandsbond zijn meestal op woensdag van 14.00 uur-16.00 uur.

De multiloog wordt meestal geleid door Heinz Molders van de stichting IPC/INCA Projectbureau te Amsterdam. Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat je ook op je hart hebt, je kunt ermee komen. We gaan in de multiloog onderwerpen behandelen als: omgaan met de klantmanager van Werk Participatie en Inkomen, meer in het algemeen omgaan met bureaucratisch denken van allerlei functionarissen van belastingdienst en gemeente, problemen met buren zoals geluidsoverlast of onveiligheid, de eigen administratie, schulden, werk of werkloosheid, vrijwilligerswerk, stress, etc. Op deze pagina vindt u meer over de multiloogbijeenkomsten