vv
In 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar
In 2016 vieren we dat.
Lees meer........

 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Internationale ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid, arbeid en grondrechten

 

vvDe Euromarsen in kort bestek. Het netwerk van de Euromarsen werd opgericht in 1996. Wat is het netwerk van de Euromarsen?

 

Trekarbeiders en loonslaven in West-Europa

In het weekend van 31 januari/1 februari 2015 was er een coördinatievergadering van het Europese netwerk ‘Euromarsen tegen armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting'. Tijdens deze vergadering werd verslag gedaan van een uniek samenwerkingsproject in Noordwest Duitsland om de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van de uitgebuite contractarbeiders in de vleesindustrie te verbeteren. De werklozenorganisatie ALSO in Oldenburg speelt daarbij een belangrijke rol. Ook Nederlandse bedrijven maken zich schuldig aan uitbuitingspraktijken in Duitsland. Lees meer.......

Europa en sociaal beleid

vvIn 2012 verscheen een nieuwe brochure   "Europa en sociaal beleid. Van verzorgingsstaat naar neoliberale strafstaat“. Deze brochure is nog immer actueel. In deze brochure wordt uitgelegd hoe het “Europees sociaal model”  onder druk van de Europese Unie werd uitgehold. Al moet daar onmiddellijk bij worden gezegd, dat de landen aangesloten bij die EU dit beleid gewild hebben. De EU coordineert wel het een en ander, maar het beleid komt uit de aangesloten landen zelf. De slogan 'het moet van Europa' is een afleidingsmanouvre, die de aandacht moet afleiden van het feit, dat de regeringen van de verschillende landen de afbraak van de sociale zekerheid zelf geinitieerd hebben. Pensioenen, werkloosheidsvergoedingen, gezondheidszorg, niets ontsnapt aan de gecoordineerde neoliberale hervormingen en de blinde soberheidspolitiek.  Deze brochure is een samenwerking van Euromarsen en Ander Europa en is gratis. Je kunt hem bestellen bij de Bijstandsbond. Hier is de brochure ook te downloaden.

Europese samenwerking.

Opmerkingen over de geschiedenis van de Europese samenwerking. Van droom tot nachtmerrie. Meer...

Toename van pulparbeid in Europa

Er is in alle landen van Europa een toename van onzekere, flexibele baantjes waar nauwelijks of geen bestaanszekerheid aan kan worden ontleent en waarop twee derde van de mensen die deze arbeid verrichten voor altijd is aangewezen. Economische analyse van een tijdbom onder de Europese welvaart. Meer......

Het neoliberalisme als reactie op politieke ontwikkelingen

Enkele aspecten van de geschiedenis van het neoliberalisme. Meer......

 
X

 

 
 

.