Informatiepunt arbeid en sociale zekerheid -->
vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Recent juridisch nieuws

Wil je algemene nieuwsberichten en juridische berichten van oudere datum bekijken? weblog met oude nieuwsberichten

 

Overzicht stukken evaluatie Participatiewet

Op de site van Berenschot vind je een prachtig overzicht van alle beleidsstukken in het kader van de evaluatie van 1000 dagen Participtiewet. Ik ga dat allemal niet lezen, want ik ben niet zo dol op het lezen van beleidsstukken, ik word er een beetje depressief van, gezien de inherent neoliberale uitgangspunten, die altijd verpakt worden in wollig taalgebruik dat dingen moet verhullen maar misschien hou jij er wel van. Tenslotte komen uit dit soort conferenties vaak beleidsdoelstellingen of voorstellen die aangeven welke kant het in de toekomst opgaat. En daarbij hebben commerciële adviesbureau's zoals Berenschot een grote invloed. Ik kopieer de links ook maar hieronder, want die sites veranderen zeer snel en misschien is de oorspronkelijke pagina over een week of zo niet meer te vinden. Hier is de oorspronkelijke pagina:

Of op de conferentie ook veel ervaringsdeskundigen aanwezig waren weet ik niet, maar ik betwijfel het. Misschien een enkel wat verdwaald clientenraadslid of zo.

piet

lees verder........


Daklozen als probleem van openbare orde

Piet van der Lende

Onlangs publiceerde ik een artikel over daklozen in Amsterdam. Ongeveer twee derde van hen wordt niet geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze worden aangemerkt als ‘zelfredzaam’ op basis van een onduidelijke beoordeling met behulp van een krakkemikkig testje: de ‘zelfredzaamheidsmatrix’(ZRM).

Het artikel was gebaseerd op spreekuurervaringen bij de Bijstandsbond en een rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Sinds enkele weken verschijnt er een stortvloed aan rapporten en mediaberichten over de slechte behandeling van daklozen. Enige tijd geleden begon het met een reportage van het televisieprogramma Een Vandaag. Daarin kwam naar voren dat de 'teaser', het nieuwe stroomstootwapen van de politie, vooral werd ingezet om verwarde mensen op straat onder controle te houden. Aangezien er verder geen hulpverlening is, gebeurt enige tijd later weer precies hetzelfde met dezelfde persoon.

lees verder........


Uitspraak Hoge Raad brengt slag toe aan mantelzorgers en de participatiemaatschappij

De Hoge Raad adviseert in een uitspraak op 8 december dat de wetgever de uitzondering, dat bloedverwanten in de tweede graad wanneer er sprake is van mantelzorg geen gezamenlijke huishouding voeren, te schrappen. De wetgever moet deze beslissing nemen. (HR:2017:3081 te vinden op rechtspraak.nl). Dit heeft grote negatieve gevolgen voor het inkomen van de mantelzorgers, die hun broer, zuster of bijvoorbeeld grootouder verzorgen omdat ze soms zelfs zonder inkomen kunnen komen te zitten. Dit is de zoveelste (bureaucratische) tegenwerking van mantelzorgers, die hun naaste willen verzorgen. Er zijn niet alleen grote gevolgen voor de mantelzorgers, maar ook voor de hulpbehoevende mensen die verzorgd worden, die het door deze uitspraak extra zwaar krijgen. De verzorging komt onder grote druk te staan. Een overzicht van hoe mantelzorgers en verzorgden al worden tegengewerkt voor de uitspraak van de Hoge Raad vindt u op http://www.bijstandsbond.org/activiteiten/persberichten/opsommingjanuari2018/mantelzorgers.html

lees verder........


Per 1 januari 2015 zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd in het domein van de bijstand, de gezondheidszorg en de Jeugdzorg. De Wet Werk en Bijstand is afgeschaft en vervangen door de Partcipatiewet.

Veel regels die golden voor de wet werk en bijstand zijn qua principe ook wel opgenomen in de Participatiewet, terwijl er een groot bestand aan jurisprudentie onder de WWB is opgebouwd waar rechters op terug zullen blijven vallen. Daarom laten we enige regels die golden voor de wet werk en bijstand staan. Hou er echter rekening mee, dat er ook dingen veranderd kunnen zijn.

De belangrijkste veranderingen in de Participatiewet

De belangrijkste wijzigingen in de gezondheidszorg

De belangrijkste wijzigingen in de jeugdzorg

Ik heb een keukentafelgesprek om te kijken voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom. Waar moet ik op letten?

Index van artikelen over de huisbezoeken

De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en derden verkrijgbaar zijn. Het aanbod kun je hier bekijken.

vvvFacebook
Pagina Bijstandsbond

 

 

 
 

.