Verslag van de discussiemiddag in De Balie op donderdag 25 januari 1996 nav de brochure "De verplaatsing van de politiek" van de Wiardi Beckman Stichting. (WBS)


Discussie in De Balie op 9 september 1996 over de kloof tussen de burgers en de politiek


Ontwikkeling van opvattingen over medezeggenschap in de vakbeweging tussen 1903 en 1970
Medezeggenschap bij pensioenfondsen
De armoede van het poldermodel
'We moeten een nieuwe sociale kwestie stellen'.
Zelfbeheer binnen het kapitalisme. De lotgevallen van cooperaties en andere samenwerkingsverbanden