vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Geschiedenis van het overheidsbeleid

 

vvPolitieke maatregelen tussen 1970 en 1990

vvDe megabanenmarkt in Amsterdam in 2001 en 2002

vvAspecten van het Amsterdamse gemeentebeleid in 2000

De stand van zaken m.b.t het gemeentelijk beleid in juli 2000 en enige jaren daarvoor


Het investeringsbeleid van de gemeente Amsterdam en de historische ontwikkeling van het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening


Het debat over de broed en vrijplaatsen in Amsterdam
Werkconferentie over de problematiek van minima en armoede in Amsterdam d.d. 24 april 1996 in het stadhuis van Amsterdam. Verslag diskussie in de werkgroep uitsluiting, activering en maatschappelijke participatie

Werkconferentie over de problematiek van minima en armoede in Amsterdam d.d. 24 april 1996 in het stadhuis van Amsterdam. De toespraak van E. J. Goosen, wnd directeur Crediam


Gesprek met Cees Hulsman, gemeenteraadslid voor Groen Links over het minimabeleid en de financiele verhouding tussen de stadsdelen en de centrale stad in 1996

Aktie voor behoud van de bijverdiensteregeling in de bijstand uit 1995


 

 
 

.