Van: Entrepotdok / Kalenderpanden <entrepot@dds.nl>

Aan: crass@dds.nl <crass@dds.nl>

Onderwerp: Debat: Kalenderpanden versus de verschraling der stad

Datum: maandag 6 maart 2000 19:01

 

KEERPUNT VRIJPLAATS

een debat voor een veelzijdig Amsterdam

Door de directe dreiging de Kalenderpanden aan het Entrepotdok te ontruimen staat Amsterdam op het punt weer een culturele broedplaatsen/vrijplaatsen te verliezen. Al ruim drie jaar wordt er in de Kalenderpanden door 15 mensen gewoond en zijn er tal van werkplaatsen en ateliers. Naast wonen en werken heeft het pand ook een publieke functie. Er is iedere week een gevarieerd programma voor diverse culturele en politieke manifestaties. Deze mengeling van woon/werk en publieke functies bepaalt voor een groot deel de waarde van een vrijplaats. Doordat in het hart van de stad de laatste jaren vele van deze vrijplaatsen (de Silo, het Vrieshuis, etc) verloren zijn gegaan, lijkt er in Amsterdam een eendimensionale ontwikkeling plaats te vinden. Terwijl vanuit de Amsterdamse politiek verschillende signalen zijn gegeven waarbij de functie van deze vrijplaatsen voor Amsterdam erkend wordt.

Het debat zal zich niet concentreren op de ontruiming van de Kalenderpanden, maar zal ingaan op de leefbaarheid van de stad. De vrijplaatsen zijn een concrete uitdrukking van deze leefbaarheid. Welke rol spelen vrijplaatsen in de hedendaagse stedelijke beleving? Welke ontwikkelingen bepalen het succes en hoe kunnen vrijplaatsen in het maatschappelijke krachtenveld overleven? Hoe valt het proces van verdwijning van stedelijke culturele diversiteit om te keren?

De diversiteit van de sprekers zal invulling geven aan een breder maatschappelijk debat. Hein de Haan is stedenbouwkundige TU Delft en heeft in ‘Crash Club’ concrete aanbevelingen voor woonwerkpanden. Hessel Dokkum is een van de initiatiefnemers van ‘t Gilde van Woonwerkpanden. Tinneke Reinders doceert aan de Rietveld Academie en schrijft momenteel een proefschrift over kunstenaarsinitiatieven. Geert Mak heeft als schrijver - en sinds kort ook als hoogleraar - een visie op de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Jos Gadet, werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, is gepromoveerd op het thema vrijetijdsgedrag en publieke/private ontmoetingsplekken. Fer Felder (o.v.) heeft namens Woningbouwvereniging Het Oosten zitting in de klankbordgroep van de Ambtelijke Projectgroep Broedplaatsen. Tevens zal een gemeenteraadslid aan het gesprek deelnemen. De discussie in gespreksvorm zal worden voorgezeten door Sandra Rottenberg, werkzaam bij politiek cultureel centrum De Balie.

DEBAT

9 MAART om 20:00 uur

KALENDERPANDEN AAN HET ENTREPOTDOK 98

De avond zal naast het debat ook enkele performances van kunstenaars bevatten. Hiermee willen de organisatoren, vrijzinnig cultureel podium De Schijnbeweging, de functie van de Kalenderpanden als laagdrempelige ontmoetingsplaats benadrukken.

Organisatie De Schijnbeweging

Voor informatie over het debat: bali.2@hetnet.nl,

over de Kalenderpanden: http://www.squat.net/entrepotdok/

de kalenderpanden

entrepotdok 93-98

am*dam

nl

++31.(0)20.6220947