vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Rechtszaken over werken met behoud van uitkering of de verplichte tegenprestatie

 

Na proces tegen Arnhemse schoffelweigeraar.2 zaken door advocaat Bijstandsbond


Belangrijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 8 februari 2010 over de criteria die volgens de rechter gelden bij de vaststelling of er sprake is van dwangarbeid of verboden verplichte arbeid volgens internationale verdragen. 

Rechtszaak over een tewerkgestelde bij Orionis. Rechtbank spreekt uit dat een aanbod om 32 uur per week als algemeen medewerker te worden aangesteld niet als een tegenprestatie naar vermogen kan worden aangemerkt. Uit de overeenkomst moet duidelijk blijken om welke tegenprestatie het gaat. Gelet op de bedoeling van de wetgever is met een aanbod van werkzaamheden voor 32 uur per week de grens van een tegenprestatie overschreden. Bij het aanbod moet rekening worden gehouden met de individuele omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde.

Wanneer in jurdische zin iets doen voor je uitkering dwangarbeid wordt. Een discussie tussen juridische deskundigen.

 

Aan welke eisen dienen reintegratietrajecten te voldoen?.  Wat zijn de gevolgen als men niet meewerkt aan de re-integratietrajecten? 

 
 

.