Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

De beweging tegen dwangarbeid oftewel werken met behoud van uitkering


logobbapp

vv

De beweging tegen dwangarbeid oftewel werken met behoud van uitkering

vv Alle openbare stukken naar aanleiding van het geheime rapport van het Bureau Integriteit.

vv Meldt uw ervaringen!

vv Tips en truucs op het gebied van reintegratie en dwangarbeid

De beweging tegen dwangarbeid. Een inleiding

Documenten van de gemeente Amsterdam op het gebied van dwangarbeid en reintegratie

Zwartboeken over dwangarbeid in Amsterdam

Rechtszaken over werken met behoud van uitkering en de verplichte tegenprestatie

Recht op sociale zekerheid. Van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfbewustzijn. Rede in verkorte vorm uitgesproken op 29 januari 2008 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen door G.J. Vonk. SDU Den Haag 2008 

Contact met de Bijstandsbond


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.