Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

Aspecten van de geschiedenis van de beweging van uitkeringsgerechtigdenin de twintigste eeuw


logobbapp

Discussie over strategie van uitkeringsgerechtigden organisaties en het verzet van die groep in de jaren negentig van de vorige eeuw

De strategie van de Euromarsen bij de opkomst van nieuwe internationale bewegingen in 1999 en 2000

Verslag van de studiedag van de Werkgroep Sociale Politiek en De Arme Kant van Nederland op maandag 25-10-1993 in Utrecht.

Opvattingen van Raf Jansen over de strategie van de uitkeringsgerechtigdenbeweging.


Commentaar op de opvattingen van Raf Jansen, op de bijeenkomst uit october 1993
Welke eisen moet de beweging tegen de armoede stellen? Verslag van een discussie op zaterdag 23 april 1994 in de Pauluskerk in Rotterdam

Recensie van het proefschrift van Ruud Vlek -Inactieven in actie. Belangenstrijd en belangenbe-hartiging van uitkeringsgerechtigden in de Nederlandse politiek. 1974-1994

Zie ook het pamflet: de wetenschap zegt ons na: 15% extra voor de minima.

Hieronder vindt u de verschillende hoofdstukken van het boek 'Werklozen in actie'-de geschiedenis van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, 1976-1992 geschreven door Piet van der Lende. In dit boek komen ook meer landelijke aspecten van de uitkeringsgerechtigdenbeweging aan de orde. U kunt het boek voor 0 euro exclusief portokosten nog steeds bestellen door te bellen, een briefje te schrijven of te mailen aan de Bijstandsbond.

Contact met de Bijstandsbond


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.