Beschouwingen over arbeid en over het basisinkomen

Links naar een basisinkomen en de strijd tegen gedwongen tewerkstelling

Arbeid een glibberig begrip. Onderzoek en commentaren

Geschiedenis van het arbeidsethos

Frans Leonard van de Stichting UNO-inkomen

Argumenten tegen de sollicitatieplicht

De acties van Martha Resink voor afschaffing van de sollicitatieplicht

Strategie voor een basisinkomen

Het basisinkomen: eten zonder werken een mensenrecht?

Het basisinkomen, een sprookje

Het basisinkomen de Franse baanlozenbeweging AC!

Harmonieuzer leven door een basisinkomen

Standpunt van de WBVA over het basisinkomen