Terug naar hoofdindex
Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 


 
Arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid. Verslagen van bijeenkomsten, discussies en commentaren
Aktie bij de miljonairsbeurs najaar 2002

Verarming van de Nederlandse bevolking en inkomensontwikkeling in de afgelopen 25 jaar
Ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid en knelpunten op de arbeidsmarkt
Het compromis over de uitvoering van de arbeidsbemiddeling en de sociale zekerheid tussen vakbeweging en werkgevers uit 1998
Argumenten tegen de sollicitatieplicht
Arbeidsmarktbeleid, vakbonden en migranten
Commentaar op het beleid m.b.t vrijwilligerswerk in de conceptbeleidsnota 'sociale zekerheid 1997' van de gemeente Amsterdam.
Groen Links en het monsterverbond met de VVD. Verslag van een discussie waarin de parlementaire enquete over de WAO haar schaduwen vooruitwerpt en de conclusies al vaststaan.
Gesprek met Anita Naloop van het project ONbenutte Kwaliteiten (OK-project) in Rotterdam
Brinkman zaait verdeeldheid tussen ouderen en jongeren. Verslag van een gesprek in mei 1993 in Den Haag
Zonder radikaal verzet tegen de Lubbers-regering zal de armoede steeds groter worden. Commentaar op de jongerenacties in 1994 en de (nog) niet gerealiseerde verlaging van het sociale minimum.
Amsterdammers, liever niet.
Het CDA is tijdens de behandeling van de nieuwe bijstandswet in de Tweede Kamer tegen een door het rijk vastgesteld sociaal minimum.

Verslag van de studiedag van de Werkgroep Sociale Politiek en De Arme Kant van Nederland op maandag 25-10-1993 in Utrecht. Henk Weijnen hield een inleiding over de toekomst van de sociale zekerheid.
Verslag van de studiedag van de Werkgroep Sociale Politiek en De Arme Kant van Nederland op maandag 25-10-1993 in Utrecht. De eerste inleiding werd gehouden door Bernard de Leest van het Bureau voor Rechtshulp uit Amsterdam.
Kritiek op de arbeidsbemiddeling in Amsterdam-januari 2000

Gesprek in 1998 met Jo Kempen, directeur Arbeidsvoorziening Noord-Holland Zuid.
Het beleid van grote bedrijven bij de werving van personeel
Standpunt van de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam over de privatisering van de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling naar aanleiding van een konferentie van Nijfer in het Mariott-hotel d.d. 18-06-1998
Loopgraven gevechten bij de privatisering
Minister Melkert en de 'derde sector' in 1995
Verslag gesprek met Paul Verhey van de NV Werk d.d. 29-06-1998
Beschouwingen over de installatie van het eerste Paarse kabinet
Een monster in verschillende gedaanten.
Over hoe de discussie over verarming vanuit verschillende posities gevoerd wordt en over wederzijds onbegrip.
Reactie op de sociale nota 2000 van het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd op Prinsjesdag 2000
inspraakverhaal van de Bijstandsbond tijdens de vergadering van de commissie van Sociale Zaken van de gemeenteraad Amsterdam op 1 november 2000 en de reactie van de wethouder daarop
Zwendel in de arbeidsbemiddeling
Aankondiging bijeenkomst stop lastenverzwaring

 

 
 

.