vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Aankondigingen van bijeenkomsten, persberichten en mededelingen

 

2007/2008 


   

Rechtszaak Jacques Peeters over de sollicitatieplicht

Discussie over een tevredenheidsonderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken
Hoorzittingen van de Tweede Kamer over de WWB en reintegratie.
Antwoorden op de Kamervragen van de leden Karabulut en Lempens over het op onjuiste wijze verkrijgen van ESF-subsidie door de gemeente Amsterdam.
Uitnodiging voor een Aandachttraining
De rekeningen van de dierenarts zijn erg hoog. Hierdoor krijgen de dieren soms niet de zorg die ze nodig hebben
Oprichting van de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA)
Kotsen van de voedselbank
FNV-Acties voor schoonmakers in november 2007
Acties tegen de afschaffing van de ontslagbescherming
FNV acties in supermarkten
Discussie over de verplichtingen voor arbeidsongeschikten in Amsterdam
Wat wij tegen de miljonairsfair hebben
Donderdag 11 december 2008. Luidruchtig protest tegen de miljonairsfair
Gesol met oud-ID-ers
Subsidiestromen voor reintegratie en de nul-uren trajecten voor arbeidsongeschikten van de gemeente Amsterdam
Fraude met nepcontracten door reintegratiebedrijf
Het kabinet wil werklozen tewerkstellen zonder loon. Dat druist volgens Alida van der Veen in tegen allerlei grondrechten
Nieuw onderdeel werkvoorschriften DWI met enig commentaar
Afgekeurde toch geld waard
Ruud Koopmans laat zich in de luren leggen
Acties bij de Miljonair Fair op 11 en 14 december  ‘Arm/Rijk: STILSTAAN bij het verschil’
Steeds herhaalde rechtspopulistische praatjes met een wetenschappelijk sausje van de NICIS-professoren
De mobiele picknicktafel. Politiek, kunst, theater, hulpverlening, charitas (voedselbank) in een mix van confrontatie, samenwerking, solidariteit en analyse.
Onderzoek Bijstandsbond naar functioneren Dienst Werk en Inkomen
   

 

 

 
 

.