vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar. Grootse viering in het Nelson Mandela Centrum in Amsterdam

 

vv

De manifestatie 40 jaar Bijstandsbond zal een feestelijk karakter dragen. Wij maken een inventarisatie van alle oud-medewerkers en contacten om hen voor het feest uit te nodigen. Het feest wordt gehouden op vrijdag 20 mei. Voorafgaand aan het feest zal een symposium worden gehouden op woensdag 18 mei over de betekenis van sociale bewegingen en belangenbehartiging van mensen die in deze samenleving van groeiende sociale ongelijkheid op de onderste sporten van de maatschappelijke statusladder terecht zijn gekomen. Dit symposium wordt dus gehouden op woensdag 18 mei
In de week van 16 t.m. 20 mei is er in het Nelson Mandela Centrum een tentoonstelling waarin 40 jaar belangenstrijd in beeld wordt gebracht. Zie beneden voor het gehele programma.

De festiviteiten zijn in het Nelson Mandela Centrum

Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam
Telefoon: 020-6242306 / 020-4288825

http://www.nelsonmandelacentrum.com

vv

Dit project zal echter het nodige geld kosten. Als u een eenmalige donatie zou willen doen voor de viering van het jubileum zouden wij dat zeer op prijs stellen. U kunt ook lid worden van de Bijstandsbond. U kunt een formulier invullen waarop u aangeeft hoe u ons gaat steunen. Hieronder vindt u een korte uitleg van het jubileum project. Mocht u nog meer informatie willen, dan zijn wij graag bereid deze te verstrekken.

Het jubileum project van de Bijstandsbond

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar. En de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting bestaan 20 jaar. Dat gaan we vieren !.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling, een symposium, een feest en de uitgave van een jubileumboek. De festiviteiten worden alle gehouden in het Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam. http://www.nelsonmandelacentrum.com Telefoon: 020-6242306 / 020-4288825

Tentoonstelling

40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in het Nelson Mandela Centrum gedurende de week van 16 mei tot en met 22 mei. Aldaar overdag te bezichtigen.

Symposium

We openen de feestweek op 18 mei met een symposium over 40 jaar belangenstrijd, de hoogte en dieptepunten, en wat we daarvan kunnen leren. Ook zal aandacht worden besteed aan hoe de situatie in Amsterdam nu is. Wat hebben we bereikt, wat kan beter? Bij de aanvang van het symposium wordt om 10.30 uur het jubileumboek gepresenteerd door Anke van der Vliet, al 40 jaar aan de Bijstandsbond verbonden en medeoprichtster van de bond. Zij gaat het eerste exemplaar van het boek aanbieden aan Paul Scheerder van het Leefkringhuis.

Dagvoorzitter van het symposium is Madelene Duijst, werkzaam bij de vereniging Clientenbelang in Amsterdam. In het ochtendgedeelte dat om 11.00 uur begint zal er op basis van bovenstaande probleemstellingen een forumdiscussie zijn waaraan deelnemen:
– Jacques Peeters, kaderlid van de Bijstandsbond
– Anke van der Vliet, secretaris van de Bijstandsbond
– Bart Louwman, lid van de Participatieraad en kaderlid van FNV uitkeringsgerechtigden
– Mark van Hoof, advocaat
– Patrick Hartwig voorzitter van de daklozenvakbond en lid van de Participatieraad

Het middag gedeelte van het symposium, dat aanvangt om 14.00 uur zal gaan over de toekomst. Welke hoopvolle initiatieven zijn er, hoe moeten we opkomen voor onze belangen verder organiseren in het licht van de ervaringen uit het verleden? Aan de forumdiscussie zullen deelnemen:
– professor Gijsbert Vonk
– Maaike Zorgman, bestuurder FNV uitkeringsgerechtigden
– Henk Kroon, kaderlid Bijstandsbond
– Jaap de Bie organizer bij de FNV op Schiphol
– Linda Slagter, medewerker communicatie Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Na afloop is er een hapje en een drankje

Feest

Vrijdag 20 mei organiseren we een feest voor leden en sympatisanten en oud-medewerkers. Aanvang 18.00 uur. Wij maken een inventarisatie van alle oud-medewerkers en contacten om hen voor het feest uit te nodigen. Hopelijk wordt dat een soort reunie. Euromarsen bestaan 20 jaar De Bijstandsbond maakt deel uit van een Europees netwerk van zusterorganisaties, de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Vertegenwoordigers van dat netwerk zullen op vrijdagavond vanaf 17.00 uur in Amsterdam aankomen en deelnemen aan het feest, met muziek, toespraken en een hapje en een drankje. Op zaterdag en zondag wordt de halfjaarlijkse coordinatie vergadering van de Euromarsen in het Nelson Mandelacentrum gehouden. De Euromarsen bestaan dit jaar 20 jaar, dus dat geeft het feest een extra feestelijk tintje.

In mei 2016 is het veertig jaar geleden dat, op initiatief en in samenwerking met de toenmalige TV Ombudsman van de VARA, de Landelijke Bijstandsbond werd opgericht. Begonnen als zelforganisatie van bijstandsgerechtigden heeft de bond in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel activiteiten en acties georganiseerd, zelfstandig en in samenwerking met anderen: van acties tegen tandenborstelcontroles tot acties tegen dwangarbeid; deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten tegen armoede; en die jaren hield de bond een spreekuur waardoor duizenden mensen met raad en daad terzijde zijn gestaan.

De bond verdedigt, tegen de maatschappelijk trend in, nog steeds onvermoeibaar zowel individueel als collectief de belangen van mensen die rondkomen van een minimum of minder waar andere instanties het laten afweten. Mede dankzij de inspanningen van de Bijstandsbond zijn de praktijken rond tegenprestatie en dwangarbeid aan de kaak gesteld en die inspanningen resulteerden in een aanpassing van de Participatiewet die vanaf 1 januari van kracht wordt. Daarom willen wij het veertig jarig bestaan van de bond niet ongemerkt voorbij laten gaan maar groots vieren en de resultaten van veertig jaar belangenbehartiging en strijd voor bijstandsgerechtigden en andere minima onder de aandacht brengen door de uitgave van een boek, een brochure, een reizende tentoonstelling en een manifestatie in mei 2016. Het project past in onze niet aflatende strijd tegen de stigmatisering en koeionering van werklozen en bijstandsgerechtigden.

 

 

 
 

.