vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Hoe verder met Europa na het referendum?

 

'Een ander Europa is mogelijk’

De 'Top van Onderop' werd op zondag 20 mei in Amsterdam gehouden. Deze activiteit werd georganiseerd door het Nederlands Sociaal Forum en was bedoeld om vertegenwoordigers van een veelheid aan organisaties en sociale bewegingen met elkaar te laten discussieren over alternatieven voor de voorstellen van de G8, de acht rijke industrielanden die begin juni in Heiligendamm in Duitsland vergaderden. Tussen de workshops, films en debatten door trok een bonte stoet van actievoerders door de PC Hooftstraat naar het Museum plein om de alternatieven voor de politiek van de G8 kracht bij te zetten. Op deze pagina een verslag van een van de workshops. Voor meer verslagen en een indruk van de Top van Onderop van 2006 en 2007 kun je de way back machine raadplegen. De website bestaat niet meer.

vvKomt er een nieuwe, aangepaste Europese Grondwet? Kunnen of willen we dat voorkomen? En dan? Een van de debatten op de Top van Onderop had als titel: Hoe verder met het Europa na het referendum?
Het gesprekspanel werd gevormd door Willem Bos (Attac Nederland en Ander Europa), Harry van Bommel alias dr. No (SP), Sven Giegold (Attac Duitsland) en Kenneth Haar (Rood-Groene Alliantie/Attac Denemarken). Van links naar rechts op de foto. De panelleden waren het met elkaar eens en zagen weinig in een nieuwe, aangepaste versie van de Grondwet.
Willem Bos benadrukte dat er geen reden is om je principieel te verzetten tegen een nieuw basis verdrag van de Europese Unie als dat tenminste aan bepaalde criteria voldoet. We hebben een politiek Europa nodig, dus is het zaak om te zoeken naar manieren hoe dit op democratische wijze in te vullen. Bos wees op een uitgave van zeventien Attac organisaties in Europa, waarin tien punten worden genoemd voor een alternatieve, wettelijke basis voor de EU. Denk hierbij aan richtlijnen voor democratische en transparante besluitvorming en aan Europese sociale en belastingwetgeving. Democratie en transparantie waren veelgehoorde termen op het debat. Giegold en Haar wezen met betrekking tot een nieuwe Grondwet op de wederzijdse beinvloeding van betrokken landen. Zo bleek uit peilingen dat de Deense bevolking in eerste instantie merendeels voor de Grondwet was terwijl na het Franse en Nederlandse nee de stemming wijzigde. Ook Giegold stelde dat men in Duitsland met belangstelling kijkt naar een eventueel, nieuw referendum. Door de uitkomsten van de referenda in Frankrijk en Nederland ontstond in Duitsland opeens ook ruimte voor meer discussie.

Bos wees op een van Brussels trucs: Europa wordt al vijftig jaar van boven op ons gedumpt. We lopen wel de kans straks te worden geconfronteerd met een document dat anders wordt genoemd, maar feitelijk dezelfde inhoud heeft. Dat probeert men er zonder nieuw referendum doorheen te drukken. Hij kreeg bijval van Van Bommel: We moeten alles op alles zetten om een nieuw referendum te organiseren Bos: Een nieuw referendum maakt een kans. De meerderheid van de Kamer (De SP, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en de groep Wilders) kan zich hierin vinden. Een sleutelrol is echter weggelegd voor de PvdA, dat zich onder druk laat zetten door het CDA en de Christen Unie. Bos wees vervolgens op de website www.wijwillenreferendum.eu. Hier staat een petitie, waar vast getekend kan worden voor een referendum. Van Bommel zag nog een laatste alternatief. Ook als een nieuw referendum wordt geblokkeerd: in 2009 worden nieuwe verkiezingen gehouden voor een Europees parlement.

vvDe website www.wijwillenreferendum.eu is niet meer functionerend maar nog wel te vinden op de way back machine. 

 
 

.