vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Activiteiten van migrantenorganisaties in Nederland en het Nederlandse migratiebeleid

 

Teksten bij de tentoonstelling twintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN)
Het spreekuur en de bedrijfsacties van het KMAN in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw
De strijd van de migranten zonder geldige verblijfspapieren
Beschrijving van het Arrazi-project van het KMAN
Brochure van Rob Loeffen en Wil van der Schans uit 1994 toen op de site van Jansen en Janssen. Nederland open u. Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid. De brochure bevat naast oa de standpunten van maatschappelijke organisaties ook een overzicht van overheidsmaatregelen op het gebied van migratie en de mogelijkheden van een ander migratiebeleid. De brochure is inmiddels alleen te vinden in de way back machine.
Links naar migrantenorganisaties op de site van de stichting VADA net in 2000. Let op! Dit is de stand van zaken in 2000 zoals vastgelegd door de way back machine. Veel organisaties zijn verdwenen, evenals veel websites. Ook werken op de way back machine niet alle links. Het is dus een momentopname uit 2000 alleen bestemnd voor historisch onderzoek. De website geeft wel een tamelijk compleet overzicht van Nederlandse en internationale organisaties die op dat moment bestonden.
De hongerstaking van de Turkse vrouwen in 1999
Arbeidsmarktbeleid, vakbonden en allochtonen
De wet op de Identificatieplicht
De Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen
De Moussem
De FNV en het Kwakoefestival

Het Europese migratiebeleid

De Europese Unie en migratie. Inleiding
Dood aan de grens
No Border actiekamp

 

 
 

.