vv vv In 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar
40 jaar Bijstandsbond, 40 jaar belangenstrijd voor mensen met een minimuminkomen.
In 2016 vieren we dat met een manifestatie,
tentoonstelling en boek over dwangarbeid en het sociaal panopticum. Lees meer........
Steun ons project met een donatie!
U kunt een bijdrage storten op giro IBAN: NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Verg Bijstandsbond. Met dit formulier kunt u aangeven dat u ons steunt.
     

Rapport over misstanden in de reintegratie in Amsterdam. November 2013

Tweede rapport over misstanden bij Herstelling Werk en Uitvoering. Juni 2014

De doofpot in werking. Vragen en antwoorden gemeenteraad over werklozen die werken op het zwaar met chemicalien vervuilde Hembrugterrein

Rapport over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van verplichte trajecten voor werklozen Maart 2015

Op woensdag 18 november organiseren de Bijstandsbond Amsterdam en de BWZ Zaanstreek een bijeenkomst over 'regelarme bijstand'

De gemeenten Tilburg, Groningen, Utrecht en Wageningen zijn met staatssecretaris Klijnsma in onderhandeling over experimenten met wat men noemt een 'regelvrije bijstand'. Maar ook in andere gemeenten zoals Zaanstad en Amsterdam heeft men plannen in die richting. 'Regelvrije bijstand in discussie. Woensdag 18 november 13.00 uur. BWZ, Pinkstraat 14 1541 HD Koog aan de Zaan We gaan vanuit Amsterdam met de trein. Reiskosten worden vergoed. Het is 10 minuten met de trein en 5 minuten lopen. Sprekers oa: Rutger Groot-Wassink, fractieleider van de gemeenteraadsfractie Groen Links in Amsterdam Patrick Zoomermeijer, fractieleider SP fractie Zaandam. Lees meer.....

 

26-08-2015. Hoe zit het nu eigenlijk? wordt de kostendelersnorm in Amsterdam nu wel of niet streng toegepast?

Naar aanleiding van de publiciteit over de kostendelersnorm in Amsterdam hier een korte uitleg...

Bijstandsbond Rotterdam in oprichting

De Bijstandsbond Amsterdam ondersteunt in 2016 al veertig jaar mensen met een minimuminkomen. Voornamelijk in Amsterdam, waar de bond gevestigd is, maar er bellen en mailen mensen uit het hele land en wij doen ook rechtszaken voor mensen uit het land. Af en toe bezoeken bij buiten Amsterdam ook mensen. Wij hebben een spreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Samen met anderen, oa de FNV voeren wij acties, oa tegen het werken zonder loon. In Amsterdam hebben wij daarvoor het samenwerkingsverband actiecomite dwangarbeidnee opgericht. De Bijstandsbond Amsterdam is een vereniging met leden zonder winstoogmerk.

Het verheugd ons zeer, dat de voorbereidingen in volle gang zijn om ook in Rotterdam een Bijstandsbond op te richten, de Bijstandsbond Rotterdam. Dit volgens dezelfde formule als de Bijstandsbond Amsterdam. De welkomstpagina is inmiddels bereikbaar: www.bijstandsbondrotterdam.nl

Het bijbehorende e-mailadres is: info@bijstandsbondrotterdam.nl

Help ons de Bijstandsbond Rotterdam meer bekendheid te geven zodat veel mensen lid worden en de Bijstandsbond Rotterdam gaan steunen. Er zijn ook meer vrijwilligers/kaderleden nodig. Wij nodigen dan ook iedereen uit om mensen in je eigen netwerk op de hoogte te stellen. Daarvoor is tevens een digitale flyer gemaakt. De flyer in pdf en de flyer in jpg. Deze mag ook online gepost worden, of laat gewoon het websiteadres achter op reactieformulieren van betreffende sites en forums. Er wordt nog aan een uitgebreidere fysieke flyer gewerkt, waarop ook meer tekst met een statement zal komen

Een nieuw rapport over misstanden in de reintegratieindustrie in Amsterdam

Voorlopige reactie op het rapport “Door de bomen het bos weer zien”, een onderzoek van de wetenschappers Rob van Eijbergen en Leo Huberts naar het reilen en zeilen van stichting Herstelling in verband met “de integriteitsschendingen” in de Amsterdamse reïntegratie-industrie. Lees meer.......

Documenten over het dwangarbeiderscentrum aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam verkregen op basis van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur

Enige tijd geleden werd een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van bestuur om documenten te verkrijgen die betrekking hebben op het Praktijkcentrum van oa Herstelling Werk en Uitvoering in Amsterdam. Deze documenten zijn onlangs toegestuurd.

De documenten kun je via deze link inzien

Reactie van het Actiecomite Dwangarbeidnee op het rapport van 29 mei van de gemeentelijke Ombudsman in Amsterdam over reintegratie in de gemeente

Op 29 mei heeft de Ombudsman een rapport over reintegratie in Amsterdam geschreven. Hier vindt u de reactie van het Actiecomite Dwangarbeidnee. Wij hebben een reactie geschreven waarin wij onze algemene ervaringen met de sociale dienst in Amsterdam weergeven, een reactie geven op het rapport van de Ombudsman en een deel van onze eigen ervaringen naar voren brengen.

Reactie op het rapport van de Ombudsman in word

Reactie op het rapport van de Ombudsman in pdf

Actie van het comite Dwangarbeidnee op 1 mei tegen dwangarbeid in het algemeen en bij Albert Heijn in het bijzonder

Op 1 mei heeft het actiecomite Dwangarbeidnee in Amsterdam actie gevoerd bij een filiaal van Albert Heijn in de Wibautstraat om te protesteren tegen de inzet van gratis arbeidskrachten, uitkeringsgerechtigden, die geen loon krijgen. Lees verder........

Steun de stichting Vajra voor de armsten in Nepal

De meesten van jullie zullen beelden van de aardbeving in Nepal hebben gezien. Dorpen waar Stichting Vajra actief is liggen voor 90% in puin. Aantal slachtoffers daar is nog niet bekend. We weten nu niet of de families van de schoolkinderen veilig zijn. De Vajra Academy is deels getroffen in het hostel. Meerdere slaapkamers zijn beschadigd. Het gebouw is niet veilig. Daarom slapen de kinderen nu buiten in tenten. Bijdrage voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal kan via het Rode Kruis, maar een bijdrage via Stichting Vajra is ook zeer welkom. Rekening NL96INGB0003237025 tnv Stichting Vajra Amsterdam ovv 'Aardbeving Nepal'. BIC: INGBNL2A Zie www.vajra.nl en/of https://www.facebook.com/StichtingVajra Als je wilt, dan mag je dit bericht doorsturen naar jouw (facebook)vrienden en kennissen. X

Met grote dank en vriendelijke groet, Tonia Star

Actiecomité Dwangarbeid Nee lanceert op 1 mei verrassingsacties tegen de Participatiewet

Het Actiecomité Dwangarbeid Nee is een zelforganisatie van bijstandsgerechtigden die zich verzetten tegen gedwongen werken zonder loon. De Participatiewet maakt ‘re-integratie’ verplicht en elke gemeente probeert bijna overal verplichte ‘re-integratietrajecten’ op te zetten; bij commerciële bedrijven, maar ook bij vrijwilligersorganisaties. De gemeente geeft bedrijven en organisaties zelfs subsidie als zij meedoen.

Wij noemen dit dwangarbeid omdat wij door de wet verplicht worden aan die trajecten mee te doen, geen loon krijgen voor onze arbeid en omdat wij gestraft worden als we kritiek hebben. Dit pikken wij niet en daarom voeren wij actie. Wij accepteren niet dat wij uitgebuit worden onder het mom van ‘participeren’ en ‘re-integreren’. Iedereen die dwangarbeiders wil inzetten en zo subsidie krijgt of op loonkosten kan besparen, is een doelwit.

Iedereen die tegen uitbuiting is en tegen gedwongen werken zonder loon, is onze bondgenoot. Wie ons wil helpen met ‘re-integreren’ of met ‘participeren’, mag ons gewoon loon betalen.

Wij gaan vanaf vrijdag 1 mei verrassingsacties voeren om bedrijven en organisaties zover te krijgen dat zij niet meedoen aan gedwongen werken zonder loon in het kader van re-integratietrajecten en ook niet in het kader van de tegenprestatie omdat:

– gedwongen werken zonder loon mogelijk wordt gemaakt door een strafregime van kortingen op de uitkering waardoor mensen onder het bestaansminimum komen en naar voedselbanken moeten en zelfs uit hun woning gezet kunnen worden;

– gemotiveerde en betaalde arbeiders vervangen door dwangarbeiders alleen maar negatief is voor de organisatie, voor de dwangarbeider en voor de betaalde kracht;

– gedwongen werken zonder loon mensen niet helpt aan een baan. Voor de verrassingsactie van 1 mei gaan we verzamelen op het Weesperplein om 10.00 uur en daarvandaan gaan wij lopen naar de actielocatie. Wij roepen iedereen op om mee te doen, want zonder actievoeren krijgen we nooit dwangarbeid afgeschaft. Meer informatie info@dwangarbeidee.nl

PERSBERICHT BIJSTANDSBOND AMSTERDAM Amsterdam, 16 april 2015 Veel mis bij Amsterdams re-integratietraject De Uitkijk in het Amsterdamse Bos

Gemeenteambtenaren intimideren werklozen die in het kader van een re-integratietraject aan hen waren toevertrouwd. Het te pas en te onpas dreigen met strafkortingen was eerder regel dan uitzondering. Daarnaast worden ze verdacht van misbruik en diefstal van gemeente-eigendommen.

De Bijstandsbond wil benadrukken dat het hier niet gaat om een incidenteel geval, maar dat het bovenstaande het logisch gevolg is van structurele tekortkomingen bij de re-integratietrajecten. Wekelijks komen er wat dat betreft signalen bij ons binnen. Gaarne verwijzen wij u ook naar het door het Actiecomité Dwangarbeid Nee, waarin de Bijstandsbond anticipeert, uitgebrachte Zwartboek over wantoestanden in het Amsterdamse bos en andere re-integratietrajecten.

Vroeger of later krijgt ieder werkloze wel te maken met een door de gemeente opgelegd trajectplan richting werk. Deelname is verplicht op straffe van geheel of gedeeltelijke inhouding van de uitkering. In de re-integratieverordening staat dat een traject afgestemd moet zijn op de individuele werkzoekende en zoveel mogelijk in overleg met hem of haar tot stand moet zijn gekomen. Maar er staat ook dat de gemeente uiteindelijke besluit welk traject er gevolgd moet worden.

En hier wringt gelijk de schoen, want al te vaak kwamen en komen mensen bij ons op het spreekuur die amper na een half uurtje al te horen kregen: “Je gaat dit en dat traject doen en hier tekenen gaarne”.

Wij, de Bijstandsbond Amsterdam, zijn dan ook van mening dat bovenstaande mistoestanden het resultaat zijn van een onzorgvuldig geformuleerd beleid. De beleidsregels zijn vaag en bieden nauwelijks houvast.

Door het ontbreken van een onafhankelijke klachtencommissie kunnen re-integrerende werkzoekenden ook nergens met hun klachten terecht. Want de klantmanager, die uiteindelijk beslist of je gesanctioneerd wordt, is ook vaak de begeleider van de re-integrerende werkzoekende, zoals we dat terugzien in het Praktijkcentrum Zuidoost. Maar gezien de klachten en de rechteloze positie van de daar tewerkgestelde werkzoekenden is de door de Bijstandsbond Amsterdam gebezigde term Dwangarbeiderscentrum Laarderhoogtweg meer op zijn plaats.

Wij, de Bijstandsbond Amsterdam, zijn dan ook van mening, dat, gezien het bovenstaande, direct het volgende ondernomen moet worden:

1. Instelling van een onafhankelijke klachtencommissie.

2. Onmiddellijke terugdraaiing van de sancties, die zijn opgelegd aan al degenen die bij De Uitkijk te werk werden gesteld. Daarnaast eisen wij van de verantwoordelijke wethouder excuses voor het leed dat onder zijn leiding plaatsvond. Daarnaast is een schadevergoeding ook op zijn plek.

3. Daarnaast eisen wij onmiddellijke sluiting van het Dwangarbeiderscentrum aan de Laarderhoogtweg.

4. In afwachting van het door de gemeente reeds toegezegde onderzoek naar wantoestanden bij re-integratietrajecten eisen wij onmiddellijke stopzetting van verplichte deelname aan een traject.

Tot slot, maar juist niet onbelangrijk willen wij u erop wijzen dat re-integratie van werklozen geen oplossing is van het verschijnsel werkloosheid. De werkloosheid neemt niet af als men werklozen het een na het andere traject laat doorlopen. Door dit, zeg maar gerust gepruts komt er geen baan bij. Toch is dat wat de meeste politici ons willen doen geloven. Dat maakt het voor politici ook wel gemakkelijk: de werkloze de schuld geven van zijn of haar werkloosheid. Hoeft de politicus ook niet na te denken over de werkelijke oorzaken van massawerkloosheid. Daar wordt hij of zij alleen maar moe van. Met vriendelijke groet, Bijstandsbond Amsterdam

Bijstandsbond genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. In totaal werden dit jaar 20 projecten voorgedragen. De Vereniging Bijstandsbond Amsterdam is een van de genomineerden. Al bijna veertig jaar behartigt de Bijstandsbond de belangen van mensen met een uitkering en van werkenden met een minimaal inkomen. Meer informatie: http://www.bijstandsbond.org In 2016 hoopt de Bijstandsbond haar veertig jarig bestaan te vieren. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2015 zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (3 minuten lopen vanaf R’dam CS). De genomineerden ontvangen ieder 1500 euro en de winnaar ontvangt 5000 euro.

De Bijstandsbond gaat met een grote delegatie naar de uitreiking van de prijs. Wil je mee? Laat het de Bijstandsbond weten!

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA, Kerk in Actie en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks.

De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn. Zie ook de website van de Ab Harrewijn prijs waar op 13 april de andere genomineerden bekend zullen worden gemaakt. http://www.abharrewijnprijs.nl/

Wie was Ab Harrewijn? http://www.armekant-eva.nl/projecten/ahp-2012b.html

Grootse viering van het jubileum 40 jaar Bijstandsbond

De Bijstandsbond bestaat begin 2016 40 jaar. We gaan dat jubileum groots vieren met discussiebijeenkomsten, een boek, brochures en een tentoonstelling over 40 jaar belangenstrijd. Lees meer......

Hoorzitting over dwangarbeid

Iets meer dan een half jaar geleden is een nieuw college van Burgemeester en Wethouders aangetreden. Arjen Vliegenthart werd wethouder werk en inkomen namens de SP. Wat is er op het gebied van het werken voor je uitkering oftewel dwangarbeid veranderd? Daarvoor hebben we mensen die op dit moment werken met behoud van uitkering aan het woord gelaten. Dat gebeurt tijdens een hoorzitting op 20 maart. Met:

-      Gijsbert Vonk hoogleraar aan de Universiteit van Groningen

-      Michi Almer, psycholoog die een onderzoek heeft verricht naar de psychologische gevolgen van de trajecten van Herstelling Werk en Uitvoering

-      Arjen Vliegenthart wethouder Werk en Inkomen

Dagvoorzitter is Frank van Schaick.

20 maart. Potgieterschool, Potgieterstraat 34/hoek Da Costakade. 1053 XX Amsterdam

Er zijn geluidsopnamen gemaakt van de hoorzitting die u kunt beluisteren. Ga er maar voor zitten, want de opnamen duren 2 uur en 20 minuten. Bij de hoorzitting waren ongeveer 100 mensen aanwezig.

Verplicht traject voor bijstandsgerechtigden schadelijk voor de geestelijke gezondheid

Psychologisch onderzoek onder deelnemers van een van de trajecten van Herstelling Werk en Uitvoering aan de Laarderhoogtweg te Amsterdam laat zien dat dit traject een gevaar vormt voor de psychische gezondheid. De deelnemers krijgen last van angsten, piekeren veel en slapen slecht. Zij voelen zich gevangen in een situatie van onzekerheid, zinloosheid, willekeur en machteloosheid. Dit ondermijnt hun zelfvertrouwen en stimuleert depressieve neigingen. Lees het persbericht en het rapport.

Dwangarbeiders blootgesteld aan asbest, mosterdgas en andere gevaarlijke stoffen

Op 12 juni meldde zich bijstandsgerechtigde P. op het spreekuur van de Amsterdamse Bijstandsbond. Hij was lange tijd in diverse projecten te werk gesteld, waarbij hij geen loon kreeg, maar met behoud van uitkering arbeid verrichtte. Hij werd daartoe gedwongen op straffe van korting op zijn uitkering, dwangarbeid dus. Zelf had hij al onderzoek verricht naar de projecten waar hij moest werken. Hij had bezwaarschriften en een klacht ingediend, maar die hadden niet tot resultaat geleid. Hij had de interne correspondentie tussen de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam, stichting Herstelling en diverse andere instanties, zoals het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (ROVB), in handen gekregen. En hij vond die door hem verzamelde informatie zo belangrijk dat hij had besloten om ermee in de publiciteit te treden en al het mogelijke te doen om de verantwoordelijken aan te klagen. Meer.......

vv Het raadslid voor de SP Maureen van der Pligt heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder Werk en Inkomen over het bovenstaande. Lees hier de vragen........

 

De werklozenbeweging tussen de beide wereldoorlogen

Op 27 maart hield de historicus Wim Pelt op uitnodiging van de Bijstandsbond in Amsterdam een boeiende lezing over de strijdbare werklozenbeweging in het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen. Hier de integrale tekst.

Bijstandsgerechtigde uit Den Haag hoeft geen dwangarbeiders traject te volgen

Persbericht 11-05-2014. Op 19 maart 2014 heeft de rechtbank in Den Haag uitgesproken dat een bijstandsgerechtigde niet de door de gemeente Den Haag aangeboden traject module werknemersvaardigheden hoefde te volgen. Het is alweer enige tijd geleden maar in verband met de ontwikkeling van de jurisprudentie over de rechten en plichten van bijstandsgerechtigden in het kader van dwangarbeid toch van belang om daar nog aandacht aan te besteden. Lees verder.......

Nederlands leren in de Bijstand. Bijstand bashen in de praktijk.

Als nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van bijstand wordt de maatregel ingevoerd, dat je Nederlands moet spreken. Commentaar van de Bijstandsbond.

Nieuwe groep met problematische schulden

Op het spreekuur van de Bijstandsbond komen de laatste weken steeds meer
mensen, die betalingsachterstanden hebben bij energieleveranciers zoals
de NUON, bij ziektekostenverzekeraars zoals de Agis en bij verhuurders
vanwege een huurachterstand. Het lijkt hier te gaan om een nieuwe groep
bijstandsgerechtigden, die tot nu toe met kunst en vliegwerk net het
financiele hoofd boven water konden houden, maar die nu in de problemen
komen. Vragen die we zouden kunnen bediscussiëren zijn: Wat zou tegenwoordig een bruikbare strategie zijn? Hoe win je bondgenoten? Wat kunnen we leren van de manier waarop de vooroorlogse werklozenbeweging mensen probeerde te motiveren?. Meer lezen....

Een onthullende discussie over werken met behoud van uitkering in Amsterdam

30-01-2014. Gisteravond discussieerden 80 mensen in een overvolle zaal in Amsterdam Oud West over werkenvoor je uitkering oftewel dwangarbeid en over de algemene tegenprestatie die staatssecretaris Klijnsma wil invoeren. Er was een forum met Jeroen Sprenger, voorzitter stichting Herstelling, een controversieel re integratieproject in Amsterdam Zuidoost, Gijsbert Vonk, hoogleraar in Groningen en Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. Het debat stond onder leiding van Malene Duijst, actieve buurtbewoner. Het debat werd georganiseerd door de stichting Wereldse Wijk, de Bijstandsbond en het actiecomité Dwangarbeid nee.

Over een vertegenwoordiger van de stichting Herstelling, die ontkent dat er misstanden zijn en die zegt dat de getuigen uit hun nek kletsen en dat alles koek en ei is, over een professor die duistere kanten belicht van de revanchegedachte in de sociale zekerheid en die constateert dat er een kanteling is in de discussie over werken met behoud van uitkering en een vicevoorzitter van de FNV die het woord dwangarbeid in de mond neemt. Meer lezen...

Waarom wordt werken met behoud van uitkering en tegenprestatie juist nu in Nederland ingevoerd?

Aan het eind van het artikel over dwangarbeid de vraag: waarom wordt dwangarbeid ingevoerd? En waarom het initiatief voor een 'participatiemaatschappij', waarin 'iedereen' moet meedoen? Meer lezen.......

Van welvaartsstaat naar strafstaat

Tegenover de critici die het huidige beleid verwerpen stelt men: moeten de bijstandsgerechtigden dan 'met rust' worden gelaten, lees: moeten we die dan in hun sop laten gaarkoken? Alsof de tegenstanders van het huidige dwangbeleid dat zouden willen. Dat is niet het geval. Er zijn duizend en een creatieve alternatieven voor het huidige dwangbeleid.Meer....

Vernederingen van mensen in de bijstand in Amsterdam. Reactie op de Volkskrant artikelen van 24-12-2013.

Vandaag staat in de Volkskrant een artikelenserie over de toestanden bij Herstelling Werk en Uitvoering (HWU) aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam, waar onder verantwoordelijkheid van wethouder Van Es bijstandsgerechtigden worden tewerkgesteld met behoud van uitkering, oftewel dwangarbeid. Het comité Dwangarbeid Nee, dat in oktober een kritisch rapport publiceerde over Amsterdamse dwangarbeidprojecten, heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Volkskrant-artikelen. Lees meer.....

Persbericht Bijstandsbond Amsterdam. Woensdag 27 november 2013 Aanscherping Wet Werk en Bijstand en andere sociale zekerheidswetten

Het kabinet van VVD en PvdA is van plan om uitkeringsgerechtigden per 1 juli 2014 nog harder aan te pakken. Althans dat staat in het wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand dat donderdag 28 november a.s. besproken zal worden in een zogenaamd rondetafelgesprek tussen Tweede Kamerleden en insprekers. Ook Jacques Peeters van de Bijstandsbond Amsterdam zal inspreken. De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van mensen met een minimuminkomen. Via de wekelijkse spreekuren zijn wij heel goed op de hoogte van wat er leeft bij uitkeringsgerechtigden. Dit wetsvoorstel zal in onze ogen dan ook heel wat ellende teweegbrengen bij de direct betrokkenen. In plaats van werkzoekenden instrumenten aan te bieden dat hun helpt bij hun moeizame tocht naar betaald werk, worden ze weggezet als profiteurs, die keihard moeten worden aangepakt. De kritiek van de Bijstandsbond kunt u terugvinden in het zogenaamde position paper dat u kunt openen door toegevoegde bijlage aan te klikken. Het rondetafelgesprek vindt plaats in het Tweede Kamer gebouw en wel in de Troelstrazaal te bereiken via Plein 2 en zal beginnen om 14.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jacques Peeters, spreekuurmedewerker en ervaringsdeskundige van de Bijstandsbond.

Telefoonnummer 06 285 545 75 of 020- 689 8806. Email: wbva@dds.nl

position paper Bijstandsbond in word

position paper Bijstandsbond in pdf

Rapport over arbeidsbemiddeling, vrijwilligerswerk en dwangarbeid in de gemeente Amsterdam. Misstanden in kaart gebracht.

Een verslag van ervaringen met de 'stille revolutie' in de tweede helft van 2012 en in 2013.

Rapport in pdf

Rapport in docx

Wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam Andree van Es wil bijstand voor bepaalde groepen afschaffen

Blijkens de begrotingsstukken voor 2014 van de gemeente Amsterdam wil wethouder Van Es een proef in 2014 in de gemeente Amsterdam omd e bijstand voor bepaalde groepen tijdelijk te maken. Een paar maanden bijstand en daarna zoek je het maar uit. Meer....

Overlevingsgids voor de minima

De Bijstandsbond is bezig met het ontwikkelen van de 'overlevings-gids voor de minima'. Tips, aanwijzingen en mogelijkheden om in de maatschappij en in bureaucratische doolhoven te overleven. De gids bevat ook verwijzingen waar je terecht kunt met bepaalde vragen en verwijzingen naar interessante internetsites. Van de eerste versie, die nog wordt uitgebreid is een voorbeeld gemaakt op http://www.overlevingsgids.net

De website kan als applicatie worden gedownload in de Google Play store voor mensen met Android smartphones. Ga naar Google Play Store op je telefoon, tik in het zoekvenster 'bijstandsbond' of 'overlevingsgids' en download de applicatie (app) op je mobiele telefoon of tablet. Er zal ook regelmatig nieuws in deze app worden gepubliceerd. Er is nog geen app voor Apple.

Voor tips hoe te overleven, commentaar en aanbevelingen kun je altijd contact opnemen. Wij hopen op veel reacties.

Misstanden in de gemeentelijke werkprojecten in Amsterdam

Vergadering van het comite dwangarbeidnee op maandagavond 22 april in het Mozeshuis.
Er waren 50 mensen aanwezig. Tijdens de avond werden de misstanden in kaart gebracht, met name op de Laarderhoogteweg, waar Herstelling Werk en Uitvoering gevestigd is, en ook het Praktijkcentrum van de Dienst Werk en Inkomen. Meer.......

Weblog van het comite Dwangarbeid Nee

De Bijstandsbond maakt deel uit van het comite Dwangarbeid Nee dat in december in Amsterdam werd opgericht. Het comite wil het werken met behoud van uitkering onder de slechte voorwaarden en omstandigheden die op dit moment gelden stopzetten. Het comite spreekt in dit verband van dwangarbeid. Het comite heeft een eigen weblog op www.dwangarbeidnee.nl

Er is nog lang geen akkoord met het sociaal akkoord

Het ledenparlement van de FNV heeft zaterdag ingestemd met het sociaal akkoord. In een eerder artikel heb ik geschreven, dat dit akkoord bijzonder vaag is over wat er moet gebeuren met de Participatiewet. Het ziet ernaar uit, dat na het sociaal akkoord deze wet die al in kannen en kruiken was, toch weer in de ijskast wordt gezet, waarbij men met frisse moed alle onderhandelingen opnieuw begint. Meer.......

Wat zegt het sociaal akkoord over de nieuwe Participatiewet?

Lezing van het sociaal akkoord levert op, dat de lezer met veel nieuwe maar soms vage plannen wordt geconfronteerd, met name op het gebied van het arbeidsmarktbeleid en de opzet van instituties die het arbeidsmarktgebeuren moeten structureren, op het gebied van de flexibilisering van de arbeidsrelaties en de ontslagbescherming en de opzet van de Wet Werkloosheid (WW). Ondanks de uitgebreide behandeling van deze onderwerpen blijft het vaag wat de gevolgen van het sociaal akkoord zullen zijn voor mensen in de Wajong, de WSW en de bijstand. Meer.........

Nieuwe clip van de Bijstandsbond op AT5

Bijstandsgerechtigden, kijk uit! Big Brother is watching you!

Diverse gemeenten, waaronder Heerhugowaard, blijken bedrijven in te huren die met fotoherkenningsapparatuur op internet bijstandsgerechtigden proberen op te sporen om hen zo te brandmerken als fraudeurs. De omvang van deze schandalige praktijken is publiekelijk nog onbekend. Wel staat vast dat dit nieuwe Big Brother is watching you-element inmiddels is toegevoegd aan het steeds uitgebreidere wapenarsenaal van de controle- en repressiestaat, dat vooral wordt ingezet tegen de onderkant van de samenleving. Meer........

De Bijstandsbond heeft een clip gemaakt die zal worden uitgezonden op de Amsterdamse stadszender AT5. Zie je hieronder niets? Ga dan direct naar Youtube.

De sluipende erosie van de rechtsstaat

Wat bij de protesten tegen de regering Rutte vooral benadrukt wordt, zijn de veelsoortige bezuinigingen en hun maatschappelijke gevolgen. Wat echter enigszins onderbelicht blijft, is de sluipende erosie van de rechtsstaat en de ontwikkeling naar een autoritaire staat. De laatste is niet begonnen met dit kabinet, maar al ingezet onder zijn voorgangers, met steun van onder anderen bestuurders van de PvdA. Meer......

Rechts kaapt handig de misstanden in de commerciële reïntegratie- en inburgerings industrie

De stroom berichten over misstanden in de reintegratie-industrie gaat gewoon door. Onlangs nog kwam Fourstar weer in het nieuws in de gemeente Utrecht. Maar populistische media als GeenStijl.nl en Elsevier lijken op de loop te gaan met die berichtgeving, door met name sociaal-democraten aan de schandpaal te nagelen, het zouden de elkaar baantjes toeschuivende PvdA-ers in de reintegratieindustrie zijn die boter op hun hoofd hebben. Meer.........

 

 

 

 
 
 
De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en
antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en
derden verkrijgbaar zijn. Hier kun je het aanbod bekijken.
Weblog over de opkomende beweging tegen dwangarbeid. Overal in het land ontstaan initiatieven om het werken met behoud van uitkering onder slechte voorwaarden aan de kaak te stellen. Deze weblog probeert de ontwikkelingen bij te houden.
Weblog over de geschiedenis van de onderhandelingen bij de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) en haar opvolger de Participatiewet. Deze weblog wordt voortdurend aangevuld met nieuwe artikelen. Volg de politieke soap over de herziening van het bijstandsregiem en van de wetgeving voor groepen op de onderste treden van de maatschappelijke statusladder.
Index van artikelen over
de huisbezoeken