Informatiepunt arbeid en sociale zekerheid
vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Nieuws

Wil je oude nieuwsberichten bekijken? weblog met nieuwsberichten

 

logoDe Vereniging Bijstandsbond is een belangenorganisatie voor mensen met een minimaal inkomen. Wij zijn gevestigd in het woon werk pand Tetterode in Amsterdam. maar wij werken landelijk, want telefonisch, via email en sociale media geven wij adviezen aan mensen die in het hele land wonen. Je kunt lid worden van de Bijstandsbond voor 17 euro per jaar maar de adviezen zijn gratis en je hoeft daarvoor geen lid te zijn.

Wij werken samen met het advocatenkantoor VHM advocaten. Daarbij zorgen vrijwilligers van de Bijstandsbond voor extra service, bijvoorbeeld door bij juridische procedures of bij gesprekken met instanties mee te gaan als getuige. Ook kun je bij ons rustig een wat langer gesprek voeren over je situatie, bijvoorbeeld wanneer je opgeroepen bent om over een reintegratietraject te praten. Samen bespreken we dan de mogelijke strategie uitgaande van je doelstellingen. Vaak is er in gesprekken met bijvoorbeeld de sociale dienst een vaag schemergebied waarin de rechten en plichten niet duidelijk zijn. Er ontstaat dan een onderhandelingssituatie, waarin je moet manouvreren.

De Bijstandsbond bestaat in 2016 40 jaar en in die tijd is er niet alleen individuele hulpverlening geweest, maar hebben wij collectief actie gevoerd voor de belangen van mensen met een minimaal inkomen. De Bijstandsbond hanteert een uniek concept van hulpverlening, waarbij een verband wordt gelegd tussen individuele hulpverlening en collectieve actie.

Problemen waar mensen mee komen op het spreekuur worden samen met hen aan de kaak gesteld richting politiek, in juridsiche proecures, in de pers, door eigen publicaties, demonstraties. etc. Tevens worden bij de Bijstandsbond multiloog bijeenkomsten gehouden onder leiding van psycholoog Heinz Molders, waarbij uitgegaan wordt van respect voor elkaar en het verwerken van dagelijkse levenservaringen door naar elkaar te luisteren en iedereen zijn of haar verhaal te laten vertellen.

Nieuws

Bijstandsbond brengt beleid mbt individuele inkomenstoeslag van de gemeente Amsterdam voor de Rechtbank

In vroeger tijden bestond de landelijke langdurigheidstoeslag. Personen die langer dan drie jaar op het sociale minimum leefden, kregen van het rijk een extra bedrag iederjaar omdat de overheid er vanuit ging, dat deze mensen geen financiele resevres hebben en ook geen financiele reserves meer kunnen opbouwen. Bij de invoering van de participatiewet werd de langdurigheidstoeslag vervangen door de Individuele Inkomens Toeslag die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Van eerst categoriaal moet het nu individueel beoordeeld worden. De gemeenten kregen daarvoor een bedrag van het Rijk.

uitwerking door gemeenten

Wat we hebben zien gebeuren is dat sommige gemeenten fors op die toeslag hebben bezuinigd en of helemaal niet of maar mondjesmaat een Individuele Inkomenstoeslag verstrekken. Vele langdurige minima zijn er daardoor fors op achteruit gegaan. De gemeente Amsterdam heeft er ook op bezuinigd. Er is alleen een Individuele Inkomenstoeslag in de vorm van een VVV bon van 15 euro en alleen voor mensen die in de WSNP (schuldsanering) zitten. En dat maximaal twee keer in de periode dat men in de schuldsanering zit. Dit is vastgelegd in een gemeentelijke veroderdening.

Oordeel van de rechter gevraagd

De advocaat van de Bijstandsbond, Marc van Hoof heeft deze verordening in het kader van een individueel geval nu voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam met de volgende argumenten. In de eerste plaats was het de uitdrukkelijke bedoeling van het Rijk dat aan langdurige minima een gemeentelijke Inkomens Toeslag zou worden verstrekt, indien op basis van individuele beoordeling moet worden geconcludeerd, dat deze persoon die langdurig op het minimum zit dit nodig heeft en niet kan sparen door individuele omstandigheden. De verordening van de gemenete Amsterdam is daarmee in strijd. Amsterdam heeft er een categoriale regeling van gemaakt, namelijk alleen voor mensen in de WSNP. Een individuele beoordeling is ver te zoeken. Mensen die langdurig op het minimum zitten en die niet in de schuldsanering zitten komen per definitie van de verordening niet in aanmerking. Bovendien geldt blijkens de verordening de toeslag maar voor twee jaar, hetgeen in strijd is met de wet. Het Rijk heeft uitdrukkelijk bedoeld dat in principe de toeslag ieder jaar moet worden verstrekt. De gemeente kan niet het argument aanvoeren, dat er geen geld is. In de pot van de bijzondere bijstand bleef vorig jaar structureel 20 miljoen over. De zaak zou afgelopen week voor de Rechtbank dienen, maar is uitgesteld omdat de rechter het heeft verwezen naar de Meervoudige Kamer.


27 oktober. Bijeenkomst strijd tegen bezuinigingen en dwangarbeid in Griekenland.

Op 27 oktober organiseert Doorbraak in Amsterdam een bijeenkomst met de Assemblee voor het Verbinden van Strijden (SKYA). Leden van die buitenparlementaire Griekse organisatie zijn actief in diverse bewegingen tegen kapitalisme en migratiebeheersing. Zo steunen ze onder meer de strijd van vluchtelingen en zijn ze actief tegen dwangarbeid. Sprekers van SKYA zullen op de bijeenkomst ingaan op de invoering van dwangarbeid als onderdeel van de kapitalistische herstructurering die momenteel plaatsvindt vanwege de crisis.

De economische herstructureringen in Griekenland, die mede onder druk van de EU worden doorgevoerd, hebben enorme gevolgen voor de inwoners van Griekenland, en met name natuurlijk voor de arbeidersklasse en de vluchtelingen en migranten. Onderdeel van het neo-liberale veranderingspakket zijn de invoering van workfare-programma’s. Baanlozen krijgen nu van de staat tijdelijke ‘banen’ aangeboden tegen zeer lage vergoedingen en zonder enige arbeidsrechten. Omdat er verder geen enkele vorm van bijstand bestaat, zijn deze dwangarbeidtrajecten bijzonder gewild. Zo wordt er een nieuwe rechteloze arbeidersklasse gevormd, aldus SKYA. De Griekse activisten zullen vertellen over het verzet tegen de ‘hervormingen’ in het algemeen en tegen de dwangarbeid in het bijzonder. Hoe organiseren ze zich? En welke verhouding hebben ze met de vakbonden, met de linkse SYRIZA-regering en andere autoritaire linkse partijen en organisaties?

Meer hier: http://www.doorbraak.eu/27-oktober-amsterdam-bijeenkomst-strijd-bezuinigingen-en-dwangarbeid-griekenland/

donderdag 27 oktober van 19:30 tot 22:00

Tet-Theater Bilderdijkstraat 165a Amsterdam


Chronisch zieken noodgedwongen naar de voedselbank.

Rondkomen van een bijstandsuitkering met een chronische ziekte wordt steeds onmogelijker. Ook in Amsterdam. Op financiële hulp voor deze groep is zo zwaar bezuinigd, dat steeds meer chronisch zieken afhankelijk worden van de voedselbank. Er blijft geen geld meer over om van te eten. Chronisch zieken, jong en oud hebben met dit probleem te maken. Stein (40 jaar) is zo'n chronisch zieke: 'Om ondanks mijn ziekte nog te kunnen blijven functioneren, moet ik veel extra kosten maken om nog te kunnen functioneren. Op advies van mijn artsen moet ik naast mijn standaard medicijnen voedingssupplementen gebruiken, pijnstillers en andere middelen. Ook extra fysiotherapie is noodzakelijk , meer dan er vergoed wordt. Anders lig ik de hele dag ziek in bed. Verder is mijn gebit aangetast als gevolg van mijn gezondheid. Maar de ziektekostenverzekeraar vergoedt hiervan niks. Ik moet het allemaal zelf betalen, maar ik heb nauwelijks geld. Nu moet ik naar de voedselbank. ' Lees meer.....

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Rapport over misstanden in de reintegratie in Amsterdam. November 2013

Tweede rapport over misstanden bij Herstelling Werk en Uitvoering. Juni 2014

De doofpot in werking. Vragen en antwoorden gemeenteraad over werklozen die werken op het zwaar met chemicalien vervuilde Hembrugterrein

Rapport over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van verplichte trajecten voor werklozen Maart 2015

Een nieuw rapport over misstanden in de reintegratieindustrie in Amsterdam

Voorlopige reactie op het rapport “Door de bomen het bos weer zien”, een onderzoek van de wetenschappers Rob van Eijbergen en Leo Huberts gepubliceerd in augustus 2015 naar het reilen en zeilen van stichting Herstelling in verband met “de integriteitsschendingen” in de Amsterdamse reïntegratie-industrie. Lees meer.......

Documenten over het dwangarbeiderscentrum aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam verkregen op basis van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur

Enige tijd geleden werd een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van bestuur om documenten te verkrijgen die betrekking hebben op het Praktijkcentrum van oa Herstelling Werk en Uitvoering in Amsterdam. Deze documenten zijn onlangs toegestuurd. Daarnaast zijn ons een groot aantal andere documenten betrekking hebbende op de reintegratie van werklozen in Amsterdam toegestuurd.

De documenten kun je via deze link inzien

Reactie van het Actiecomite Dwangarbeidnee op het rapport van 29 mei 2016 van de gemeentelijke Ombudsman in Amsterdam over reintegratie in de gemeente

Op 29 mei heeft de Ombudsman een rapport over reintegratie in Amsterdam geschreven. Hier vindt u de reactie van het Actiecomite Dwangarbeidnee. Wij hebben een reactie geschreven waarin wij onze algemene ervaringen met de sociale dienst in Amsterdam weergeven, een reactie geven op het rapport van de Ombudsman en een deel van onze eigen ervaringen naar voren brengen.

Reactie op het rapport van de Ombudsman in word

Reactie op het rapport van de Ombudsman in pdf

De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en derden verkrijgbaar zijn. Het aanbod kun je hier bekijken.

vvvLid worden mailinglijst Bijstandsbond

 

Pagina Bijstandsbond

 

 

 
 

.