Informatiepunt arbeid en sociale zekerheid
vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Nieuws

Wil je meer nieuwsberichten bekijken? andere nieuwsberichten

vv

Zoeken op deze website

 

uitnodiging

De Bijstandsbond organiseert voorlichting en discussie over het experiment met bijverdienen in Amsterdam met wethouder Arjan Vliegenthart

De Bijstandsbond gaat voorlichting geven over het experiment met bijverdienen naast je bijstandsuitkering in Amsterdam.

De bond organiseert op maandag 19 februari 's avonds een grote bijeenkomst in het Dijktheater waar wethouder Arjen Vliegenthart, ambtenaren van de gemeente en wetenschappelijk onderzoekers uw vragen beantwoorden. Inleidingen worden verzorgd door Arjen Vliegenthart, Marc van Hoof, advocaat en een wetenschappelijk onderzoeker die het experiment gaat onderzoeken.

Aanvang 19.00 uur. Dijktheater. Da Costakade 160. Amsterdam

De regeling houdt in, dat voor het experiment uitgelote deelnemers maar ook anderen die niet uitgeloot zijn maar zich wel opgegeven hebben de helft van wat men verdient met betaalde arbeid mag houden tot een maximum van 200 euro per maand. Die maximaal 200 euro per maand wordt uitbetaald in de vorm van een premie, tweemaal per jaar. Men kan 2 jaar premie krijgen wanneer men zich voor 31 januari ingeschreven heeft. Deze regeling komt naast de drie andere bijverdienregelingen die al in de Participtiewet bestaan, voor mensen die niet meedoen aan het experiment of die het experiment willen combineren met de oude bijverdienregelingen.

Velen vragen zich af: kan ik meedoen aan het experiment, wat zijn de voors en tegens? Zitten er addertjes onder het gras? Of je wilt meedoen maar je hebt nog verschillende vragen. Of je hebt vragen over de bijverdiensregelingen in zijn algemeenheid, ook over de andere regelingen. Inschrijven voor het experiment kan tot 31 juli, maar dan kun je niet van de volle twee jaar premie gebruik maken.

Voor meer informatie: Bijstandsbond info@bijstandsbond.org 06- 82361876

Petities en enquête

De Bijstandsbond doet een enquête naar het gebruik van (sociale) media onder mensen met een minimuminkomen in Amsterdam om te onderzoeken hoe wij die mensen het beste informatie kunnen verstrekken. U zou ons zeer helpen als u de enquete zou willen invullen op dit formulier.

Wij hebben het initiatief genomen voor een drietal petities in verband met de gemeenteraadsverkiezeingen in Amsterdam. De eerste petitie gaat over een hogere inkomenstoeslag voor minima die u kunt tekenen op http://inkomenstoeslag.bijstandsbond.amsterdam. De tweede petitie gaat over verhoging van het persoons gebonden budget voor chronisch zieken te tekenen op http://pgb.bijstandsbond.amsterdam. De derde petitie gaat over een uitbreiding van de toeslagenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te tekenen op http://chronischzieken.bijstandsbond.amsterdam

Tevens loopt er een petitie voor afschaffing van de kostendelersnorm. http://kostendelersnorm.bijstandsbond.amsterdam

Howard Nicholas- De olifant in de kamer.

Naar het 2DH5 festival geweest en bij een lezing geweest van Howard Nicholas, die werkt aan het International Institute of social studies van de Erasmus universiteit in Rotterdam. Zijn lezing had als titel: the global economy at a tipping point. Eerst een waarschuwing vooraf, die Nicholas in zijn lezing steeds herhaalde. Het is geen prettig verhaal, je zult lezen dat alles in de samenleving bijna op instorten staat. En dat gaat binnenkort gebeuren. Als je dus een prettige dag wilt hebben, kun je dit beter niet lezen. Nicholas had zijn lezing in drieën gedeeld: eerst behandelde hij de 'shift in economic power' de verschuiving van het zwaartepunt van de economische productie van welvaart van de Verenigde Staten en Europa naar wat vroeger ontwikkelingslanden werden genoemd in Oost Azië en mindere mate Latijns Amerika. Met grafieken liet hij zien, dat deze verschuiving zich vooral de laatste tien tot vijftien jaar had voltrokken. Lees verder......

In 1990 heb ik een overzicht geschreven over het overheidsbeleid dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gevoerd werd.

Ruud Lubbers, die nu overleden is, was een van de architecten van dat beleid als minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl en daarna 12 jaar minister-president. Zijn overlijden is een goede gelegenheid dat nog eens op te halen. Ik spreek hier nog niet over het ‘neoliberale beleid’ een term die daarna in zwang gekomen is, maar over ‘neoklassiek beleid’. De inhoud is echter hetzelfde. Hier een gedeelte van de analyse.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en derden verkrijgbaar zijn. Het aanbod kun je hier bekijken.

 

 

 

 
 

.