Informatiepunt arbeid en sociale zekerheid
vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Nieuws

Wil je nieuwsberichten bekijken? weblog met nieuwsberichten
De Bijstandsbond bestaat begin 2016 40 jaar. We gaan dat jubileum groots vieren met discussiebijeenkomsten, een boek, brochures en een tentoonstelling over 40 jaar belangenstrijd. Lees meer......
De bijstandsbond en de stichting Wereldse Wijk organiseren in Amsterdam West een buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk. Lees meer...... 

 

Akkoord over aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko

Nederland en Marokko zijn dit weekend aanpassingen van het sociale zekerheidsverdrag overeengekomen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko en de Marokkaanse minister van Sociale Zaken ondertekenden in Rabat de aangepaste verdragstekst. Dat betekent dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen. De ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben dit vandaag de Tweede Kamer laten weten. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd.


Door privaat bedrijf ingeschakelde zzp’er niet bevoegd tot uitwonendencontrole

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 1 juni 2016 dat herziening van eerder toegekende studiefinanciering op basis van een uitwonendencontrole die – mede – is uitgevoerd door een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), die voor dat onderzoek is ingeschakeld door een privaat bedrijf, niet mogelijk is. De hier bedoelde zogenoemde uitwonendencontroles mogen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 worden uitgevoerd door ambtenaren en andere personen die door de minister als toezichthouder zijn aangewezen. In zijn uitspraak van 2 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4192, heeft de Raad geoordeeld dat de wettelijke regeling het mogelijk maakt dat de minister voor de uitwonendencontroles aanwijst werknemers in dienst van private bedrijven, zoals bijvoorbeeld SV-Land en Investiga. De Centrale Raad heeft nu, in de uitspraak van 1 juni 2016, geoordeeld dat het niet geoorloofd is dat deze private bedrijven voor de uitwonendencontroles zzp’ers inschakelen. Deze zzp’ers zijn immers geen werknemers in dienst van het private bedrijf.


Daklozen mogen briefadres hebben

Met de grote woningnood in Amsterdam waarbij het moeilijk is een sociale huurwoning te verkrijgen bestaat vaak de situatie dat bijvoorbeeld daklozen verblijven bij iemand anders, maar dat de persoon waar ze verblijven niet wil dat de dakloze zich op dat adres laat inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister). Reden kan bijvoorbeeld zijn, dat de dakloze dan wordt gezien als fiscale toeslagpartner en de verschillende toeslagen naar beneden gaan. De feitelijke verblijfplaats wordt dan aan de sociale dienst doorgegeven als briefadres. De gemeente Amsterdam stelde zich op het standpunt, dat het verblijfadres hetzelfde moet zijn als de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Zo niet, dan geen uitkering. Dit leverde vele moeilijkheden op, als de persoon waar de dakloze verblijft inschrijving tegenhoudt. Met de grote woningnood beperkte dit de mogelijkheden voor daklozen een verblijfadres te vinden. De rechter heeft nu bepaald dat niet ingeschreven staan op hetzelfde adres als het verblijfadres geen reden mag zijn een uitkering te weigeren. Er moet gekeken worden naar de feitelijke situatie en wanneer duidelijk is, dat die persoon daar woont, en duidelijk is dus dat hij of zij in de desbetreffende gemeente woont, dan moet een uitkering worden verstrekt. Lees hier de uitspraak van de rechter


Oudere werklozen moeten sterk inleveren bij nieuwe baan

Iemand die na een tijd zonder werk weer een baan heeft gevonden, moet rekening houden met een lager salaris. Vooral senioren leveren loon in. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV in opdracht van de Volkskrant. Hoogopgeleide 55-plussers op de administratieve markt, in de zorg, dienstverlening en de ict gaan er respectievelijk 20, 23 en 24 procent op achteruit. Oorzaak is de concurrentie van jongeren, die massaal staan te trappelen om aan het werk te gaan. Ook verouderde kennis speelt een rol. In de ict, een sector die zich razendsnel ontwikkelt, verloopt de aansluiting op de arbeidsmarkt voor senioren moeilijk.
Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Rapport over misstanden in de reintegratie in Amsterdam. November 2013

Tweede rapport over misstanden bij Herstelling Werk en Uitvoering. Juni 2014

De doofpot in werking. Vragen en antwoorden gemeenteraad over werklozen die werken op het zwaar met chemicalien vervuilde Hembrugterrein

Rapport over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van verplichte trajecten voor werklozen Maart 2015

Een nieuw rapport over misstanden in de reintegratieindustrie in Amsterdam

Voorlopige reactie op het rapport “Door de bomen het bos weer zien”, een onderzoek van de wetenschappers Rob van Eijbergen en Leo Huberts gepubliceerd in augustus 2015 naar het reilen en zeilen van stichting Herstelling in verband met “de integriteitsschendingen” in de Amsterdamse reïntegratie-industrie. Lees meer.......

Documenten over het dwangarbeiderscentrum aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam verkregen op basis van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur

Enige tijd geleden werd een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van bestuur om documenten te verkrijgen die betrekking hebben op het Praktijkcentrum van oa Herstelling Werk en Uitvoering in Amsterdam. Deze documenten zijn onlangs toegestuurd. Daarnaast zijn ons een groot aantal andere documenten betrekking hebbende op de reintegratie van werklozen in Amsterdam toegestuurd.

De documenten kun je via deze link inzien

Reactie van het Actiecomite Dwangarbeidnee op het rapport van 29 mei 2016 van de gemeentelijke Ombudsman in Amsterdam over reintegratie in de gemeente

Op 29 mei heeft de Ombudsman een rapport over reintegratie in Amsterdam geschreven. Hier vindt u de reactie van het Actiecomite Dwangarbeidnee. Wij hebben een reactie geschreven waarin wij onze algemene ervaringen met de sociale dienst in Amsterdam weergeven, een reactie geven op het rapport van de Ombudsman en een deel van onze eigen ervaringen naar voren brengen.

Reactie op het rapport van de Ombudsman in word

Reactie op het rapport van de Ombudsman in pdf

De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en derden verkrijgbaar zijn. Het aanbod kun je hier bekijken.

vvvLid worden mailinglijst Bijstandsbond

 

Pagina Bijstandsbond

 

 

 
 

.