Informatiepunt arbeid en sociale zekerheid
vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Nieuws

Wil je meer nieuwsberichten bekijken? andere nieuwsberichten

vv

Zoeken op deze website

 

uitnodiging De Bijstandsbond doet een enquête naar het gebruik van (sociale) media onder mensen met een minimuminkomen in Amsterdam om te onderzoeken hoe wij die mensen het beste informatie kunnen verstrekken. U zou ons zeer helpen als u de enquete zou willen invullen op dit formulier.

Wij hebben het initiatief genomen voor een drietal petities in verband met de gemeenteraadsverkiezeingen in Amsterdam. De eerste petitie gaat over een hogere inkomenstoeslag voor minima die u kunt tekenen op http://inkomenstoeslag.bijstandsbond.amsterdam. De tweede petitie gaat over verhoging van het persoons gebonden budget voor chronisch zieken te tekenen op http://pgb.bijstandsbond.amsterdam. De derde petitie gaat over een uitbreiding van de toeslagenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te tekenen op http://chronischzieken.bijstandsbond.amsterdam

Tevens loopt er een petitie voor afschaffing van de kostendelersnorm. http://kostendelersnorm.bijstandsbond.amsterdam

Notitie de regionale arbeidsmarkt in Amsterdam

De Werkgroep Economie & Arbeidsmarkt van Lokaal FNV Amsterdam heeft de Notitie Economie& Arbeidsmarkt Amsterdam uitgebracht. De notitie gaat over de economie en de arbeidsmarkt in de regio Amsterdam. De notitie is o.a. gebaseerd op een enquête. De werkgroep heeft veel onderzocht en besproken en daarvan verslag gedaan in de notitie. De werkgroep ziet het duidelijk als een afronding van een stap in een proces. Er is nog zo veel meer om uit te zoeken, er is nog meer om te bespreken. De werkgroep hoopt dat u met hen mee wil denken en mee wil praten. Mogelijk kan men dan nieuwe onderwerpen bepalen en nieuwe werkgroepsleden vinden om Lokaal FNV Amsterdam in de vorm van deze werkgroep te versterken. Misschien worden punten uit de notitie gehaald om in de FNV-discussies met de politieke partijen naar voren te brengen die in februari plaatsvinden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De nota kunt u hier vinden.

Aan de (potentiële) leden en donateurs van de Bijstandsbond,

Amsterdam, 19-01-2018

Allereerst mede namens de andere medewerkers van de Bijstandsbond de beste wensen voor 2018. Ik hoop dat het dit jaar goed met je mag gaan. Hierbij vraag ik aan het begin van het nieuwe jaar weer de contributie voor 2018 over te maken. Mocht je alleen lid willen zijn van de gratis berichtenlijst en geen lid of donateur willen worden dan is dat geen probleem. Je kunt dan deze tekst als niet geschreven beschouwen.

De contributie bedraagt 17 euro per jaar maar meer of minder mag ook. Je kunt de contributie overmaken op girorekening NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v Bijstandsbond Amsterdam. Maar je kunt de contributie ook contant betalen op ons kantoor tijdens spreekuurtijden. Indien je nog niet bezig bent met internetbankieren kun je een overschrijvingskaart gebruiken. De acceptgiro's hebben wij afgeschaft. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag om 11.00 uur tot 16.00 uur, en vanaf 13.00 uur is een advocaat van VHM advocaten aanwezig. http://vhmadvocaten.nl

De Bijstandsbond is een vereniging van vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. De werkzaamheden worden verricht door mensen die zelf een minimumuitkering of minimum inkomen uit ander werk hebben. De vereniging ontvangt geen structurele subsidie van de overheid of particuliere fondsen. De staande organisatie wordt gefinancierd door incidentele subsidies en bijdragen van de leden. De kosten kunnen laag gehouden worden omdat we in het woon-werk pand Tetterode in Amsterdam weinig huur betalen. De Bijstandsbond heeft de ANBI status. De Bijstandsbond zit momenteel erg krap in haar financiële jasje en we zouden een financiële bijdrage erg op prijs stellen.

Wij zijn ook een crowdfunding campagne begonnen om inkomsten te krijgen naast de inkomsten uit contributies. U kunt uw bijdrage ook betalen door te surfen naar http://www.bijstandsbond.amsterdam (dus niet .nl) en dan op de knop ‘support’ drukken. De rest wijst zich vanzelf.

Met vriendelijke groet,

Piet van der Lende


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en derden verkrijgbaar zijn. Het aanbod kun je hier bekijken.

 

 

 

 
 

.