Informatiepunt arbeid en sociale zekerheid
vv
vv
 
 
 
Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org
 

Nieuws

Wil je oude nieuwsberichten bekijken? weblog met nieuwsberichten

vvDeze website bevat ook een RSS feed waarmee je de aanvullingen kunt volgen. Ook worden via de feed nieuwsberichten verspreid.

Zoeken op deze website

 

uitnodiging

Onderzoek naar mensen in de bijstand met huisdieren

Twee studenten aan de Hogeschool van Hall Larenstein doen voor hun afstudeerproject een onderzoek voor het LICG (landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren). Er wordt onderzoek gedaan naar mensen in de bijstand met huisdieren. Met de uitkomsten van het onderzoek willen zij het LICG meer inzicht geven in de doelgroep en de dierenhulpverleningsfaciliteiten die er zijn. Hierdoor kan het LICG mensen in de bijstand met huisdieren beter helpen en informatie verschaffen over waar zij hulp kunnen krijgen. De resultaten willen zij verkrijgen door middel van een enquête. De doelgroep voor deze enquête zijn mensen in de bijstand met een huisdier of die een huisdier hebben gehad. Voor het onderzoek willen zij zoveel mogelijk respons ontvangen op hun enquête.

Dit is de link van de enquête.

Declareren van eigen bijdragen bij Zilveren Kruis/Achmea

De gemeente Amsterdam heeft bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea voor minima in de hoofdstad de zogenaamde collectieve zorgverzekering Amsterdam afgesloten. Wie in de collectieve zorgverzekering Amsterdam zit kan de eigen bijdragen thuiszorg, of verzorging en verpleging thuis die betaald moeten worden aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bij het Zilveren Kruis declareren. Het gaat dan om de eigen bijdrage van 13 euro per maand. Wel moet je de eerste 50 euro zelf betalen. Dus op jaarbasis betaal je bijvoorbeeld als je thuiszorg hebt 13X 12 = 156 euro eigen bijdragen en daarvan krijg je 106 euro van het Zilveren Kruis/Achmea terug. De declaratie van de eigen bijdragen is zowel mogelijk in de goedkoopste aanvullende verzekering als in de twee duurdere. Wij vragen ons af of deze regeling wel bij alle minima bekend is. Zegt het voort!

Deze declaratie is ook mogelijk met terugwerkende kracht tot 3 jaar geleden. Wel is het zo, dat als je een declaratie indient over voorgaande jaren de uitbetaling wat minder kan zijn, aldus een woordvoerder van het Zilveren Kruis.

Je moet wel de originele facturen van het CAK opsturen. Misschien was je niet op de hoogte van de regeling en heb je die facturen (gedeeltelijk) weggegooid. Geen nood. Je kunt met je DigId code inloggen op de website van het CAK en dan automatisch kopiën van de facturen opvragen. https://www.hetcak.nl/

Anonieme enquête bereik van media onder Amsterdammers

De Vereniging Bijstandsbond heeft het initiatief genomen om een anonieme enquête te houden onder Amsterdammers. De enquête wordt o.a. ingevuld door spreekuurbezoekers. De enquête kan representatief zijn voor verschillende groepen, zoals arbeidsongeschikten, WW-ers, bijstandsgerechtigden en gepensioneerden of werkenden met een laag inkomen. De enquête is bedoeld om een indruk te krijgen van de (sociale) media en andere methoden waarmee Amsterdammers in het algemeen en minima in het bijzonder hun informatie verzamelen om zo de informatieverstrekking van de Bijstandsbond over werk, inkomen, minimaregelingen etc. te kunnen verbeteren. Wij willen graag beter weten langs welke kanalen en met welke methoden wij het beste informatie kunnen verstrekken om de mensen te helpen de weg te vinden in de bureaucratische doolhoven met ingewikkelde formulieren. Het zijn hopelijk heldere eenvoudige vragen, invullen kost 5 minuten. Wij zouden het op prijs stellen, als je dit bericht verder zou willen verspreiden.

U zou ons zeer helpen als u de enquête zou willen invullen wanneer u in Amsterdam woont op http://enquete.bijstandsbond.amsterdam

Het bereiken van de AOW -gerechtigde leeftijd en de gunstige gevolgen in de vorm van een belastingvoordeel.

Veel mensen doen ieder jaar geen belasting aangifte, omdat ze geen uitnodiging van de belastingdienst krijgen en geen aftrekposten hebben. Het betreft met name mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering of mensen met een laag inkomen uit arbeid. Hierdoor kunnen ze bij het bereiken van de AOW – gerechtigde leeftijd veel geld mislopen. Het gaat met name om alleenstaanden.

Wanneer je de AOW – gerechtigde leeftijd bereikt ga je in een lager belastingtarief vallen en heb je recht op de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting over het hele jaar. Dit betekent dat hoe later in het jaar je de AOW leeftijd bereikt hoe gunstiger het voor je is. Wanneer je bijvoorbeeld op 31 januari de AOW leeftijd bereikt, gaat het om een belasting teruggave van ongeveer 125 euro en wanneer je op 30 november de AOW leeftijd bereikt om een voordeel van iets meer dan 1400 euro. Dit zijn enkele voorbeelden uit de praktijk. Lees meer.....


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

De Bijstandsbond heeft nu een pagina op Boekwinkeltjes.nl waar nieuwe en antiquarische boeken en brochures uitgegeven door de Bijstandsbond en derden verkrijgbaar zijn. Het aanbod kun je hier bekijken.

vvvLid worden mailinglijst Bijstandsbond

 

 

 

 
 

.